Wpisy

Wymiana pism między I prezes Sądu Najwyższego a prezes Trybunału Konstytucyjnego; J. Przyłębska: Zawieszenie postępowania przed SN następuje z mocy prawa

Nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym – napisała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w piśmie do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Prezes Trybunału odpowiedziała, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb Sądu Najwyższego następuje z mocy prawa.