(fot. PAP)

W Senacie o działalności KRRiT

Jutro w Senacie o godz. 12.00 KRRiT przedstawi informację na temat toczącego się postępowania konkursowego ws. cyfrowego multipleksu. Na posiedzeniu senacka komisja kultury rozpatrzy sprawozdanie KRRiT z działalności za 2012 r.

Senator Grzegorz Czelej, przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu nie wyklucza, że złoży wniosek o odrzucenie informacji KRRiT ze względu na ogromne zadłużenie Telewizji Polskiej.

Tymczasem Polskie Radio odnotowało zysk – wynika ze sprawozdania Krajowej Rady. Dane te pokazują, że publiczne media mogą generować zyski, a nie straty, które szkodzą funkcjonowaniu telewizji.

– W sprawozdaniu, które otrzymaliśmy pod koniec kwietnia są zatrważające dane na temat sytuacji finansowej Telewizji Polskiej. W maju ubiegłego roku – na posiedzeniu komisji pytaliśmy Krajową Radę oraz Zarząd Telewizji Polskiej w osobie prezesa Brauna – zapewniano, że strata będzie i to bardzo wysoka, ale na poziomie 60 mln złotych. Już wtedy mieliśmy sygnały, że może być dużo wyższa i w informacjach, które otrzymaliśmy czytamy, że sięgnęła 218 mln złotych. Tak duża strata zagraża płynności i funkcjonowaniu Telewizji Polskiej – powiedział senator Grzegorz Czelej.

Przewodniczący senackiej komisji podkreśla, że w informacji Krajowej Rady dotyczącej konkursu na multipleks cyfrowy, muszą paść ważne wyjaśnienia – gdyż na kwietniowym spotkaniu komisji senackiej, KRRiT odmówiła udzielenia informacji ws. konkursu i starań Fundacji Lux Veritatis –  tłumacząc nieobecność wyjazdem na targi.

Ta sytuacja pokazała podejście konstytucyjnego organu do wypełniania swoich powinności – dodaje senator Grzegorz Czelej.

– Moim zdaniem kolejność powinna być taka, że przede wszystkim Krajowa Rada powinna spełnić swoje obowiązki konstytucyjne informowania parlamentarzystów o istotnych tematach, które dotyczą zakresu ich działania. To zostało uchybione i to musimy wyjaśnić na początku spotkania. Potem, mam nadzieję, otrzymamy pełną informację o tym, na jakim etapie znajduje się proces przyznawania koncesji. Przede wszystkim będą nas interesowały kryteria, które stosowała czy stosuje Krajowa Rada przy wyborze nadawców, którzy otrzymają koncesję – stwierdził senator Grzegorz Czelej.

Wypowiedź sen. Grzegorza Czeleja


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj