Wpisy

Premier M. Morawiecki: Polska powinna mieć instrument zapobiegający przejęcia mediów przez podmioty zewnętrzne

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska powinna mieć instrument, który może zapobiegać przejęciom mediów przez podmioty zewnętrzne. Szef rządu odniósł się w ten sposób do złożonego w Sejmie projektu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Dzięki niej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła przeciwdziałać przejęciu kontroli nad nadawcami RTV przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Autorem projektu jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Sprzeciw członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec brutalnych ataków na dziennikarzy

W związku z powtarzającymi się brutalnymi atakami na dziennikarzy mediów publicznych i katolickich, my niżej podpisani członkowie KRRiT wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący stosowania przemocy wobec dziennikarzy oraz wywierania na nich nacisków utrudniających należyte wykonywanie obowiązków służbowych.