fot. pixabay.com

UOKiK: U 12 proc. przedsiębiorców wykryto nieprawidłowości dot. kosmetyków dla małych dzieci

U 10 na 83 przedsiębiorców Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości dot. kosmetyków przeznaczonych dla małych dzieci. Kontrolerzy zakwestionowali 5,5 proc. z 306 zbadanych partii, stwierdzając m.in. błędne oznakowanie czy przeterminowanie.

Jak poinformował dziś UOKiK, Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju 83 kontrole, których celem było sprawdzenie prawidłowości oznakowania kosmetyków przeznaczonych dla małych dzieci, obrotu tymi produktami, a także deklaracji znajdujących się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków.

Kontrole przeprowadzono u 83 przedsiębiorców, w tym w 79 sklepach detalicznych i czterech hurtowniach.

Jak podał UOKiK, sprawdzono łącznie 306 partii kosmetyków przeznaczonych dla małych dzieci, z czego z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 17 partii (5,5 proc. badanych). Nieprawidłowości stwierdzono u 10 przedsiębiorców, w tym w jednej hurtowni oraz u dziewięciu prowadzących sklepy detaliczne.

Ze względu na brak lub nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano siedem partii kosmetyków (2,3 proc.), stwierdzając brak m.in.: funkcji produktu w języku polskim; imienia i nazwiska lub nazwy firmy; daty minimalnej trwałości; funkcji produktu; wykazu składników.

Inspektorzy sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości. Przeterminowane kosmetyki stwierdzili u dwóch przedsiębiorców – łącznie sześć partii (ok. 2 proc.) oferowanych po terminie od ok. 2-18 miesięcy. Przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane kosmetyki.

UOKiK przekazał, że wszystkie stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania trzech decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 2 tys. zł, wszczęcia dwóch postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, a w jednym przypadku odstąpiono od wymierzenia.

Ponadto skierowano 11 pism do dostawców/producentów kwestionowanych wyrobów, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości, oraz przekazano 5 informacji o nieprawidłowościach do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

PAP

drukuj