Wpisy

Decyzje UOKiK ws. zatorów płatniczych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwsze decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Nałożył na dwie spółki kary w łącznej wysokości ponad 470 tys. złotych. Decyzję urzędu poprzedziło prawie 100 postępowań przeprowadzonych w ubiegłym roku wobec największych podmiotów.