Tzw. aborcja pociąga za sobą ekskomunikę

Politycy opowiadający się za legalizacją tzw. aborcji czyli zabijania dzieci nienarodzonych automatycznie zaciągają na siebie ekskomunikę. Przypomnieli o tym ostatnio urugwajscy biskupi.

Urugwajscy księża biskupi odnieśli się do polityków, którzy zagłosowali za przyjęciem w kraju śmiercionośnego prawa.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz zwraca uwagę, że najgłębszy sens ekskomuniki polega na działaniu samego człowieka.

– Traktujemy ją popularnie, jako pewną karę kościelną która jest nakładana w wyniku pewnych czynności. Tak faktycznie jest. Jednak najgłębszy sens ekskomuniki polega na działaniu samego człowieka, który swoją decyzją i swoimi czynami wyłącza się ze Wspólnoty Kościoła. Wspólnota Kościoła jest określona pewnymi ramami doktrynalnymi, w tym także w sposób bardzo istotny i konkretny, Jan Paweł II w „Evangelium Vitae” dwukrotnie podkreślał, że nie ma żadnej racji uzasadniającej dokonywanie aborcji, która nie byłaby związana właśnie z wyłączeniem ze Wspólnoty Kościoła – powiedział ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Stąd też polscy politycy, którzy opowiedzą się za utrzymaniem tzw. aborcji ze względów eugenicznych zostaną przez siebie samych wyłączeni ze wspólnoty Kościoła, ponieważ podejmują świadomy i dobrowolny wybór – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

–  Każde działanie, które jest przychylaniem się do działania aborcyjnego jest wyłączaniem się ze wspólnoty Kościoła. Jest więc ekskomuniką podejmowaną na zasadzie własnego dobrowolnego wyboru. Niezależnie od strony formalnej tego orzeczenia  przez Kościół. Ci którzy dokonują tego aktu wyboru, wyłączają się ze wspólnoty Kościoła i są poza nim. W tym momencie oni sami dokonują owej ekskomuniki. W tej sytuacji posłowie, którzy podejmują takie a nie inne głosowania, dokonują świadomego, dobrowolnego wyboru wyłączającego się ze wspólnoty Kościoła – dodał ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Wypowiedź ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj