Bruksela: Przyjęto sprawozdanie przeciw życiu

Dziś w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przegłosowano dokument portugalskiej europosłanki Edite Estreli w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie. Dziewiętnastu europosłów opowiedziało się za przyjęciem tego sprawozdania, piętnastu było przeciw. Przed głosowaniem w komisji FEMM odbyła się burzliwa dyskusja.

Niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego domagali się, aby głosowanie nad tym raportem odłożyć na inny termin. Tę propozycję odrzucono jednak trzema głosami. Inni postulowali z kolei, aby wystąpić o formalną opinię prawną w sprawie kontrowersyjnego dokumentu i poprosić o to komisję do spraw konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Niestety nacisk ze strony niektórych członków Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia był tak silny, że do głosowania doszło i przyjęto wiele poprawek. Przegłosowano m.in. takie zapisy: Parlament Europejski podkreśla, że zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne są podstawowymi prawami kobiet i mężczyzn, których nie można ograniczać ze względów religijnych, na przykład poprzez zawieranie konkordatów (&26); & 37 Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby lekarze dokonujący aborcji i świadczący usługi związane z aborcją nie byli pociągani do odpowiedzialności karnej ani nie podlegali karom na mocy żadnych instrumentów prawa karnego za świadczenie tych usług.

Wynik dzisiejszego głosowania nie jest stanowiskiem całego Parlamentu Europejskiego.  Wielu eurodeputowanych ma nadzieję, że Europarlament odrzuci ostatecznie w Strasburgu to sprawozdanie.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj