fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Wielu dzisiaj krzyczy na temat godności człowieka, a zarazem całkowicie ignoruje to, iż niezbywalnym elementem ludzkiej godności jest prawo do szacunku dla własnego ciała

Wielu dzisiaj krzyczy na temat godności człowieka, praw człowieka, a zarazem całkowicie ignoruje to, iż niezbywalnym elementem ludzkiej godności, cząstką praw człowieka jest prawo do życia, szacunku dla własnego ciała. Gdyby nie było tej schizofrenii myślenia, nie mielibyśmy problemu z oczywistym uznaniem tego, że pornografia, prostytucja – czyli to, co narusza godność ludzkiego ciała – jest naruszeniem godności całego człowieka jako integralnej osoby ludzkiej. Nie można szargać, kupczyć ludzkim ciałem, nie poniewierając jednocześnie całą osobą ludzką – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr odwoła się do pytań dot. szóstego przykazania, które święty Jan Paweł II zadał Polakom podczas pielgrzymki do ojczyzny.

– Powracamy do pytań, które 30 lat temu postawił święty Jan Paweł II w Łomży. Pytał wtedy, co stało się z przykazaniem „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu. Pytał o to, czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców, czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że powinniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności. Czy potrafimy sobie uświadomić, iż ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi – mężczyźnie i kobiecie i czy staramy się nie zawieźć tego zaufania. Warto i trzeba powtarzać pytania dot. tego, co stało się z przykazaniem „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu – rozpoczął felietonista.

– Warto stawiać pytania o ciało, które jest powołane do zmartwychwstania. Warto pytań o ludzką płciowość, które stanowi wyraz niezwykłego zaufania ze strony Boga. Powtarzam te pytania po raz kolejny po to, aby uświadomić sobie i Państwu, iż wymagają one głębokiego namysłu i refleksji. Powinny one stać się przedmiotem naszych rozmów w kręgu rodzinnym, małżeńskim, w perspektywie naszych duszpasterstw. Święty Jan Paweł II zwracał uwagę, że ciało zostaje ukazane w perspektywie zmartwychwstania. To bardzo istotne przypomnienie, bo ukazuje najgłębszy wymiar naszej ludzkiej godności – mówił wykładowca akademicki.

Dzisiejszy świat dąży do wyzbycia się szacunku wobec ludzkiego ciała.

– Dzisiaj niejednokrotnie w barbarzyństwie zwanym kulturą współczesną obserwujemy wyłączenie ciała poza nawias osoby ludzkiej, jej godności. Zauważmy, jak często wielu dzisiaj krzyczy na temat godności człowieka, praw człowieka, a zarazem całkowicie ignoruje to, iż niezbywalnym elementem ludzkiej godności, cząstką praw człowieka jest prawo do życia, szacunku dla własnego ciała. Gdyby nie było tej schizofrenii myślenia, nie mielibyśmy problemu z oczywistym uznaniem tego, że pornografia, prostytucja – czyli to, co narusza godność ludzkiego ciała – jest naruszeniem godności całego człowieka jako integralnej osoby ludzkiej. Nie można szargać, kupczyć ludzkim ciałem, nie poniewierając jednocześnie całą osobą ludzką – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

– Święty Jan Paweł II zostawił nam bezprecedensową w dziejach Kościoła „Teologię ciała”. To nie są łatwe teksty i pogadanki na tematy seksualne. To nie jest instruktaż na temat obsługi relacji mężczyzna-kobieta, ale to nie powinno zwalniać nas z wysiłku myślenia, z poszukiwania drogi w poznaniu prawdy. Ciało – jak uczył nas święty Jan Paweł II – jest wyrazem całej osoby. Ciało ludzkie pełni rolę znaku, stanowi język przestrzeni w komunikacji międzyludzkiej. Nie chodzi o zewnętrzną mowę ciała, której dzisiaj się uczy na różnych kursach. Język ciała ma swoją niezrównaną głębie i pozwala nam zrozumieć dzieje człowieka od stworzenia, aż po zmartwychwstanie – podsumował kapłan.

radiomaryja.pl

drukuj