Wpisy

Jan Paweł II inspiracją dla dzieł miłosierdzia Caritas

„Miłosierdzie Boże to miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” – mówił św. Jan Paweł II. W liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka Caritas pochyliło się nad dziełami, jakie zostały zainicjowane myślą i czynem świętego Papieża.

Przewodniczący Episkopatu poprosił papieża Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy

Przewodniczący Episkopatu ks. abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Prośbę tę 22 października 2019 r., podczas kongresu „Europa Christi”, wsparł ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Senat: Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. W uchwale napisano m.in., że papież „głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci” oraz, że „stał się orędownikiem dialogu między wyznawcami wszystkich religii”.

Św. Jan Paweł II patronem Europy?

Ruch „Europa Christi” będzie zabiegać o uznanie św. Jana Pawła II za patrona Europy.  Ruch zamierza również rozpocząć starania o to, aby św. Jan Paweł II został Doktorem Kościoła. Takie postulaty wypływają z obrad lubelskiej sesji III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”.