Wpisy

Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Skorzystajmy z czasu odpoczynku, odkrywając w sobie i dokonując renowacji  nowego człowieka w nas

Skorzystajmy z czasu odpoczynku, z jego piękna, z jego wartości, odkrywając w sobie i dokonując renowacji nowego człowieka w nas, który jest w nas głęboko osadzony, ale czasem domaga się odrodzenia i renowacji. Szczególnym obszarem powrotu do tego, co w nas najpiękniejsze, najwartościowsze, do tej głębokiej więzi z Bogiem, powinna być rodzina. Jak często w ciągu całego roku pracy brakuje nam czasu na wspólne przebywanie, na wyrażenie sobie pewnych gestów, wypowiedzenie prostych, ale jakże ważnych słów – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, w felietonie „Myśląc ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Przebudzenie może przyjść w sposób naturalny za 30-50 lat, kiedy okaże się, że stajemy się społeczeństwem mniejszościowym we własnym kraju, jeśli napłynie tutaj fala migrantów

Przebudzenie może przyjść w sposób naturalny za trzydzieści, czterdzieści czy pięćdziesiąt lat, kiedy okaże się, że stajemy się społeczeństwem mniejszościowym we własnym kraju, jeśli napłynie tutaj fala migrantów. Już nie będziemy narodem polskim we własnym państwie – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, teolog, moralista, bioetyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Jeżeli zrezygnujemy z tożsamości chrześcijańskiej i wierności Bogu, oddając się całkowicie pod dyktaturę UE w obecnym jej kształcie, to radykalnie cofniemy się w naszym życiu społecznym i politycznym

45 lat temu Papież Polak – Jan Paweł II – po raz pierwszy odwiedził swoją Ojczyznę po objęciu przez niego Stolicy Piotrowej. Zostawił nam wówczas konkretny program do zrealizowania. Jak powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, że ten program wyzwolenia, odzyskania suwerenności zawierał elementy, takie jak tożsamość kulturową, właściwe rozumienie wolności, tożsamość chrześcijańską i wierność Chrystusowi. Przyjmując te elementy rzeczywiście przeszliśmy przez proces burzliwych, trudnych, krzyżujących naszą wolność lat osiemdziesiątych, ale ostatecznie proces dokonujący tego, że Polska stała się państwem suwerennym. Jeżeli zrezygnujemy z tożsamości chrześcijańskiej i wierności Bogu, oddając się całkowicie pod dyktaturę UE w obecnym jej kształcie, to radykalnie cofniemy się w naszym życiu społecznym i politycznym – dodał.