Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Nie ma Kościoła Chrystusowego, który dałby się pogodzić z ideologią przeciwną życiu i miłości

W obszarze wartości ludzkiego życia, kształtu miłości, małżeństwa toczy się fundamentalna walka światopoglądowa i tutaj nie ma możliwości pogodzenia wiary chrześcijańskiej z systemem ideologii gender, aborcji, pogardą dla ludzkiego życia. Tu nie ma możliwości jakiegokolwiek kompromisu. Jeżeli ktoś próbuje budować jakiś tzw. tęczowy kościół, kościół Jamesa Martina, kościół prezydenta Bidena czy kościół niektórych biskupów zachodniej Europy (…) po prostu jest w błędzie. Nie ma Kościoła Chrystusowego, który dałby się pogodzić z systemem czy ideologią przeciwną życiu i miłości – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca UAM i AKSiM, w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Zaczęliśmy żyć w świecie, w którym zatarta została granica między normą a patologią, między prawdą a kłamstwem, między dobrem a złem

To, co przeraża, to właśnie to, że zaczęliśmy żyć w świecie, w którym zatarta została granica między normą a patologią, między prawdą a kłamstwem, między dobrem a złem. W tym świecie to, co mierne, to co słabe, to, co jest brzydotą, zyskuje swoje prawo i przywilej obecności. To jest rzecz, która trochę urąga rozumowi, urąga też na pewno estetyce, urąga również zdrowemu rozsądkowi i wrażliwości na dobro – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk, wykładowca akademicki, we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa Polskiego jest próbą powrotu do niechlubnych prób zdeformowania harcerstwa w dobie PRL

To jest proces dechrystianizacji harcerstwa, a więc wyrwania z harcerstwa tego, co było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież właśnie na kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim budowana była siła harcerstwa. Zarówno ruch skautowski, zainicjowany, stworzony przez Roberta Baden-Powella, jak i polskie harcerstwo, wywodzące się jeszcze sprzed wojny, od Andrzeja Małkowskiego, było jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości chrześcijańskie – mówił we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca UAM i AKSiM, odnosząc się do niepokojących działań zarządu ZHP.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Św. Jan Paweł II był wielkim orędownikiem pokoju. Jego przesłanie brzmiało jednoznacznie: „Nigdy więcej wojny”

Papież urodził się w sytuacji, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jest to bardzo trudny czas, ponieważ panowały doświadczenia I wojny światowej, doświadczenia zaborów, doświadczenia budowania polskiej niepodległości. Był to bardzo burzliwy czas i Papież stał się w okresie swojej młodości najpierw świadkiem systemu niemieckiego nazizmu, a później świadkiem wydarzeń związanych z komunizmem. Biografia św. Jana Pawła II naznaczona jest przemocą, aktami agresji, misterium zła. Papież potrafił powiedzieć: „Jest miara wyznaczona złu”. Potrafił pokazać, że zło nie jest absolutne – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.