By Luxofluxo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107742750

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dziś wyrok w sprawie polskiego krajowego rejestru niedozwolonych klauzul umownych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dziś wyrok dotyczący polskiego krajowego rejestru niedozwolonych klauzul umownych. TSUE rozstrzygnie, czy do uznania nieuzgodnionego indywidualnie warunku umownego za nieuczciwy wystarczające jest stwierdzenie, że treść tego warunku umownego odpowiada treści postanowienia wzorca umownego wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych.

Sprawa trafiła do TSUE z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, gdzie toczy się postępowanie wytoczone przez małżeństwo jednemu z banków o zwrot nienależnie pobranych rat kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Jak przypomina TSUE, na etapie składania wniosku kredytowego jeden z małżonków, posiadający wyższe wykształcenie z zakresu z zarządzania i finansów, był zatrudniony w pozwanym banku, znał jego ofertę i informował klientów o ryzyku kursowym, przedstawiając im symulację zadłużenia na wypadek zmiany kursu franka do złotego. Drugi z małżonków nie miał wiedzy w tej dziedzinie i nie uczestniczył aktywnie w procedurze kredytowej.

Warszawski sąd zwrócił się do TSUE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, chcąc ustalić, czy prawo UE pozwala przyjąć, że do „uznania nieuzgodnionego indywidualnie warunku umownego za nieuczciwy wystarczające jest stwierdzenie, że treść tego warunku umownego odpowiada treści postanowienia wzorca umownego wpisanego do rejestru klauzul nieuczciwych.”

Trybunał ma wyjaśnić też, czy przedsiębiorca ma obowiązek informowania o istotnych cechach umowy i ryzykach związanych z umową każdego konsumenta, nawet jeżeli konsument posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest bazą dostępną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której umieszczane są postanowienia w umowach kredytowych uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl