fot. pixabay.com

KE skieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Polsce

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwu przeciwko Polsce. Powodem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2021 r., które kwestionują pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym.

Według Komisji polski organ naruszył swoimi wyrokami ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, pytany o pozew KE, wskazał, że nadrzędnym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja.

– Jako prawnik mogę powiedzieć, że treść Konstytucji RP jest jasna. Art. 87,  wymieniając źródła prawa, na pierwszym miejscu stawia Konstytucję. To Konstytucja jest najważniejszym źródłem polskiego prawa. W drugiej kolejności są to ratyfikowane umowy międzynarodowe i tak należy to traktować – powiedział Marcin Przydacz.

Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 22 grudnia 2021 r. Następnie otrzymała odpowiedź władz w Warszawie, którą uznała za niewystarczającą. Skierowanie skargi do unijnego trybunału to kolejny etap procedury, która ma rozstrzygnąć spór.

RIRM

drukuj