Senat rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych

Senat rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, która ma umożliwić skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

Projekt rozpatrzą dziś senatorowie, którzy zebrali się się na trzydniowym posiedzeniu.

Wczoraj regulacją przygotowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zajmowała się senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Podczas wczorajszego posiedzenia prezydencki minister Andrzej Dera mówił, że nowelizacja wyeliminuje obecny problem z odzyskiwaniem środków.

– Problem polegał na tym, że te osoby informowały, że nie są w stanie pozyskać danych z uwagi na ochronę tajemnicy bankowej, aby móc ubiegać się w sądach o zwrot tych środków. W sytuacji kiedy po dłuższym czasie – bo była taka możliwość sądowa – takie dane uzyskiwali, to okazywało się najczęściej, że tych środków i tak nie są w stanie uzyskać z uwagi na to, że te osoby, które nie chciały dobrowolnie tych środków przekazać, broniły się bezpodstawnym wzbogaceniem. Mówiły, że te środki wykorzystały, ponieważ myślały, że im się należą – powiedział prezydencki minister Andrzej Dera.

Po wprowadzeniu nowelizacji właściciel konta, na które trafi błędny przelew, natychmiast otrzyma informację, że pieniądze do niego nie należą.

Ustawa nakłada też na banki obowiązek prowadzenia rachunków technicznych, które będą generowane na potrzeby konkretnych przypadków zwrotów.

Tym samym projekt naprawia ustawę o usługach płatniczych z 2011 roku. Po jej wejściu w życie banki nie miały już obowiązku sprawdzenia numeru konta i nazwy nadawcy przy przyjmowaniu przelewu.

 

RIRM

drukuj