Sejmowa komisja pochyli się nad wnioskiem o odwołanie ministra środowiska

Sejmowa komisja środowiska zajmie się dziś wnioskiem o odwołanie ministra środowiska prof. Jana Szyszko. Posłowie rozpatrzą również nowelę ustawy o ochronie przyrody, która ma zapobiec nieuzasadnionemu wycinaniu drzew.

Dymisji ministra środowiska domaga się Platforma Obywatelska. Jej politycy podnosili, że za karczowanie terenów zadrzewionych odpowiedzialny jest prof. Jan Szyszko. Autorami ustawy o ochronie przyrody są jednak posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zaproponowali oni poprawkę do ustawy.

Poseł Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że osoba, która usunie drzewa z działki, nie będzie mogła jej zbyć przez pięć lat na rzecz podmiotu prowadzącego działalność. Nowela przewiduje także kary administracyjne.

– Jeżeli ktoś zdecyduje się na usunięcie drzewa lub drzew ze swojej nieruchomości, to przez okres pięciu lat nie będzie mógł sprzedać tej nieruchomości na cele komercyjne, cele deweloperskie czy na prowadzenia działalności gospodarczej. To są główne zmiany, które wprowadzamy i które chcemy doprecyzować i mam nadzieję, że przyczynią się do tego, że nie będzie już wycinki czy takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Warszawie – zaznacza Wojciech Skurkiewicz.

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty.

RIRM

drukuj