fot. wikipedia.org

Sejm: zakończyła się konferencja „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”

O kryzysie demograficznym i wyzwaniach związanych z migracją rozmawiali uczestnicy konferencji „Migracje a sytuacja demograficzna Polski” w Sejmie. W debacie udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz eksperci.

Konferencja miała za zadanie zidentyfikowanie rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy.

Jesteśmy krajem imigracji. Brakuje rzetelnych statystyk dot. liczby obcokrajowców przebywających w Polsce. To efekt m.in. nieszczelnych przepisów oraz braku skutecznych narzędzi przymusu związanego z obowiązkiem rejestracji pobytu w naszym kraju. Zwrócono uwagę, że w polskim systemie oświaty zwiększa się liczba imigrantów.

Najbardziej palące problemy, na które wskazano, to m.in. starzenie się społeczeństwa. Coraz większa liczba seniorów, przy jednoczesnym niedoborze instytucji dla nich przeznaczonych, buduje wykluczenie.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zaznaczył, że rząd ma świadomość stałej konieczności tworzenia nowych zachęt do posiadania dzieci.

– Mamy wszyscy w tym gronie świadomość, że to jest duże wyzwanie przed naszym krajem. Myślę, że problem demografii to polska racja stanu w najbliższych kilkudziesięciu latach. Rozpoczęliśmy nasze prace w ministerstwie od dosyć prostej rzeczy, jakim było dołożenie do członu nazwy ministerstwa słowa „rodzina”. To było pierwsze podkreślenie roli rodziny w naszym kraju. Myślę, że dzisiaj już wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że rodzina jest najważniejsza w polityce społecznej państwa – mówił Stanisław Szwed.

Podczas debaty  wskazano również na problem, jakim jest deficyt mieszkań. Młode rodziny borykają się z trudnościami mieszkaniowymi, a rządowe programy nie wypełniają tej luki. Dotyczy to szczególnie miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Wnioski płynące z konferencji mają stanowić wskazanie dla władz wszystkich szczebli do podejmowania działań w omówionych obszarach.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj