fot. twitter.com

Sejm zagłosuje dziś nad uchwałą Senatu o odrzuceniu w całości nowelizacji ustaw sądowych

W Sejmie dziś ostatni dzień posiedzenia. Przewidziano m.in. głosowanie nad uchwałą Senatu. Dotyczy ona odrzucenia nowelizacji ustaw sądowych.

Rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to główne założenia nowelizacji ustaw sądowych. Przeciwko reformie jest totalna opozycja, która uchwałą Senatu próbuje wstrzymać reformy. Dziś o ich losie zadecyduje Sejm.

– Myślę, że Sejm te propozycje Senatu większością głosów odrzuci i ta ustawa po podpisaniu przez prezydenta w krótkim czasie wejdzie w życie – mówił poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości.

W politycznym sporze bierze udział także pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która podważa możliwość orzekania sędziów wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

– To pytanie dotyczy rozstrzygnięcia kompetencyjnego innych organów państwowych, a nie Sądu Najwyższego i w tym jest cały problem – powiedział prawnik Piotr Gaglik.

Trybunał Konstytucyjny – po wniosku marszałek Sejmu – zawiesza posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego, które miały dziś rozstrzygnąć, czy sędziowie powołani przez nową KRS mogą w ogóle orzekać. Jednak rzecznik Sądu Najwyższego przekonuje, że posiedzenie się odbędzie.

– Będziemy to wszystko starannie i spokojnie i w prawniczy sposób oceniać – oznajmił Michał Laskowski.

Tymczasem marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, który powstał między Sejmem a Sądem Najwyższym.

– W tej chwili Sąd Najwyższy urasta do rangi jakiegoś nadzwyczajnego gremium, które decyduje o tym, czy Sejm może przyjmować ustawy, czy prezydent może powoływać sędziów. Tak być nie może, bo to kompletny chaos. Stąd jedyną instytucją, która może to określić, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny i dlatego kieruję tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego – stwierdziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Nie wiadomo, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu dotyczącym sporu kompetencyjnego.

TV Trwam News

drukuj