fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Gdynia: konferencja nt. inwestycji ekologicznych

W Gdyni odbyła się Konferencja naukowa pt. „Kierunki rozwoju i sposoby finansowania inwestycji ekologicznych z uwzględnieniem strategicznych interesów Państwa Polskiego”.

Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej  w Toruniu.

W programie znalazły się prelekcje m.in. prof. Jana Szyszko – ministra środowiska, prof. Kazimierza Tobolskiego, czy lek. med. dr. Zbigniewa Hałata.

O.dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM w Toruniu, podkreślił, że dzisiejsze spotkanie to kontynuacja tego, co dzieje się po wydaniu Encykliki Ojca św. Franciszka „Laudato Si”.

– W ostatniej encyklice Ojca św. Franciszka jesteśmy tym bardziej „zaproszeni”, zainspirowani do tego, by być tymi, którzy nie marnują czasu. Ten problem jest szalenie ważny – by współczesny człowiek umiał uszanować siebie samego, swoją godność, ale też umiał uszanować to, co jest darem od Stwórcy, czyli naturę, w której żyjemy, w której się narodziliśmy i którą pragniemy się cieszyć – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko pogratulował Stowarzyszeniu Morskiemu Gospodarczemu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni za lata pracy m.in.  dla zrównoważonego rozwoju.

– Chciałem po pierwsze pogratulować Stowarzyszeniu Morskiemu Gospodarczemu za 20 lat pracy dla zrównoważonego rozwoju, za 20 lat krzewienia nie tylko nauki ale również edukacji. Chciałem także pogratulować miastu, w którym jestem. 90 lat temu były początki, a teraz to miasto ma następną wielką szansę ku temu, żeby kreować rozwój gospodarczy naszego kraju – mówił minister środowiska.        

Konferencja zakończyła się wieczorem, koncertem barda pieśni patriotycznych Andrzeja Kołakowskiego.

RIRM

drukuj