Wpisy

Z. Pupa o problemie z nadmierną populacją wilka: Nadmierna populacja jest faktem i należy w jakiś sposób podjąć wysiłek i działania, które będą zmierzać do ograniczeń populacji albo zahamowania jej wzrostu

Świętej pamięci prof. Jan Szyszko często przywoływał słowa z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” i w oparciu o to budował tezę, która mówi o tym, że człowiek powinien dbać o populację zwierząt w sposób roztropny i rozsądny, by populacje nie szkodziły sobie wzajemnie (…). Nadmierna populacja jest faktem i należy w jakiś sposób podjąć wysiłek i działania, które będą zmierzać do ograniczeń populacji albo zahamowania jej wzrostu. Na przełomie lat 50. i 60. dochodziło do masowej redukcji populacji wilka (…). Trzeba znaleźć zrównoważony i złoty środek, który pozwoli na zarządzanie populacją wilka – mówił Zdzisław Pupa, senator Prawa i Sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

D. Bąk w TV Trwam: Śp. prof. Jan Szyszko zostawił nam wielką spuściznę – bez względu na okoliczności bronić dobra, jakim są lasy w Polsce

Pan minister śp. prof. Jan Szyszko zostawił nam wielką spuściznę i tą spuścizną jest postawa uwrażliwienia na to, że bez względu na okoliczności musimy stawać razem, żeby bronić tego dobra, jakim są lasy w Polsce. On był bez reszty zdeterminowany i pociągał za sobą wszystkich – leśników, ale też i społeczeństwo. W 2014 roku, kiedy nałożono „haracz” i kiedy śp. prof. Jan Szyszko stanął na czele akcji, żeby zbierać podpisy pod wnioskiem pod referendum, to wszyscy ludzie stanęli za nim, żeby bronić tego dobra, jakim są lasy i to było skuteczne – zaznaczył pos. Dariusz Bąk, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja i TV Trwam.

Dr inż. P. Sałek w Radiu Maryja: Panu profesorowi Janowi Szyszko zawsze zależało na obronie polskich lasów oraz na obronie polskiej ziemi

Wielkie podziękowania dla Rodziny Radia Maryja za tę piękną i wielką akcję przed rokiem 2015, kiedy to było zebrane kilka milionów podpisów, aby bronić polskiej ziemi rolnej i leśnej, by Polacy mieli prawo i wolność zakupu tej ziemi. Jeśli chodzi o ziemię leśną, to dzisiaj prawo pierwokupu, jeśli jakaś osoba prywatna chce sprzedać z różnych przyczyn swoją ziemię, ma zawsze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – powiedział dr inż. Paweł Sałek,  doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, b. wiceminister środowiska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Dr P. Ligenza: Śp. prof. Jan Szyszko mówił, że przyroda jest sterowana, w pewien sposób równoważona przez katastrofy naturalne

Jeśli człowiek racjonalnie podchodzi do zagadnienia, jakim jest przyroda, może ją wykorzystywać w sposób racjonalny, czyli zrównoważony. Wchodzi w miejsce katastrof naturalnych, które – paradoksalnie w trudny sposób do zrozumienia – mogą jednocześnie stać się zaczątkiem nowego życia – powiedział dr Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. prof. Jana Szyszko w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Prof. R. Niżnikowski: Prof. Jan Szyszko był doskonałym dydaktykiem, praktykiem, entuzjastą badań przyrody, wspaniałym leśnikiem i potrzebna mu była baza doświadczalna w terenie – Tuczno

Prof. Jan Szyszko był doskonałym dydaktykiem, praktykiem, entuzjastą badań przyrody, wspaniałym leśnikiem i potrzebna mu była baza doświadczalna w terenie. W ten sposób zaczęło powstawać sławne dzisiaj na całym świecie Tuczno. Przy okazji prof. Jan Szyszko starał się pomagać miejscowej ludności w okolicy Tuczna – powiedział prof. Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. Jana Szyszko, przyjaciel śp. prof. Jana Szyszko, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. prof. Jana Szyszko w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

[TYLKO U NAS] Żona śp. prof. J. Szyszko: Mąż mówił, żebyśmy się bronili, żebyśmy nie stali się narodem bez ziemi. Lasy i tereny łowieckie to przede wszystkim terytorium Polski, bo to jest nasz obszar

Mąż mówił, żebyśmy się bronili, żebyśmy nie stali się narodem bez ziemi. Lasy i tereny łowieckie to przede wszystkim terytorium Polski, bo to jest nasz obszar. Mamy to teraz oddać pod obcy zarząd? Przestaniemy być narodem we własnym kraju, bo przestaniemy mieć terytorium. To jest bardzo niebezpieczne i musimy się przed tym bronić – powiedziała Krystyna Szyszko, żona śp. prof. Jana Szyszko, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] A. Śniegula o śp. prof. Janie Szyszko: Był obrońcą polskiej ziemi i lasów. Bardzo go nam brakuje, dlatego należy kontynuować jego testament

Śp. Prof. Jan Szyszko był obrońcą ostatniego bastionu polskości, jakim jest polska ziemia i lasy. Profesor był zdecydowanym ich obrońcą – mówił Andrzej Śniegula, członek Krajowej Rady NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w programie „Zrozumieć Antycywilizację” na antenie TV Trwam.