(fot. PAP)

Samorządy będą przejmować działki

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy liczącej 50 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakwestionował ustawowe podstawy funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i jego przywileje. Oznacza to otwarcie formalnej drogi do przejęcia działek przez samorządy.

Dotychczas obowiązująca ustawa o ROD dawała działkowcom prawo nieodpłatnego użytkowania terenu oraz zwalniała ich z podatków.

Na pierwszym posiedzeniu 28 czerwca TK nie wydał wyroku w tej sprawie. Uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, ale postanowił odroczyć wydanie wyroku, aż do dziś.

Zgodnie z decyzją Trybunału większość z uznanych za niezgodne z konstytucją przepisów stracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Działkowcy zostali pozbawieni ochrony prawnej i praw do gruntów. Stwierdzenie, które padło w uzasadnieniu TK, że dotyczy to Polskiego Związku Działkowców a nie działkowców, mija się z rzeczywistością. Dlatego, że z praw jakie miał Związek do gruntów przede wszystkim korzystali działkowcy. Co wyraźnie zapisane jest w ustawie – stwierdził Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców.


Pobierz Pobierz

Wyrok Trybunału dotyczy ponad 966 tysięcy działek o łącznej powierzchni ponad 43 tysięcy hektarów.

Ponieważ ogródek działkowy jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta dziś blisko cztery miliony osób.

drukuj