Sejm zagłosuje nad nowelizacją ustawy o TK

Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj odbędzie się głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie odbyło się drugie czytanie noweli.

Poprawkami do projektu zajęła się także sejmowa Komisja Ustawodawcza. Platforma Obywatelska wniosła o odrzucenie projektu. Swój sprzeciw wyraziła też Nowoczesna, Kukiz’15 i PSL.

Politycy PO mówili, że proponowane zmiany są sprzeczne z konstytucją, uderzają w fundament państwa prawa i niezawisłość sądów i sędziów.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Stanisław Piotrowicz, zwracając się do posłów opozycji powiedział, że chcą oni zdestabilizować sytuację w kraju.

Chowacie się za parawan konstytucji, za parawan demokracji, praw i wolności obywatelskich. A na dobrą sprawę przyświecają wam zupełnie inne interesy. Tym głównym interesem jest destabilizacja sytuacji w państwie. W dalszym ciągu nie możecie się pogodzić z werdyktem z 25 października, bo jeszcze formalnie rząd nie powstał, jeszcze nie podjął żadnych działań, a już był atakowany. Jeszcze prezydent nie objął urzędu, a już był atakowany, że jeszcze nie spełnił obietnic wyborczych. Nie wstydzicie się tego? – podkreślił Stanisław Piotrowicz.

Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz’15 zaznaczył, że jedynym wyjściem z sytuacji, jest praca nad projektem zmian w konstytucji ws. Trybunału.

Apelujemy, jako posłowie klubu poselskiego Kukiz’15 o jak najszybsze zajęcie stanowiska w sprawie naszej propozycji i rozpoczęcie prac nad zmianą konstytucji. To jest jedyne realne – w tej sytuacji kryzysu konstytucyjnego – rozwiązanie – zwrócił uwagę Tomasz Rzymkowski.

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do swojego projektu 19 autopoprawek. Przepisy miałyby wejść w życie z chwilą publikacji noweli w Dzienniku Urzędowym.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj