Sejm: Odbędzie się dziś głosowanie nad wnioskiem PO o wotum nieufności wobec rządu premier Szydło

Sejm w drugim dniu posiedzenia zajmie się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Debata w tej sprawie rozpocznie się za niespełna godzinę. Z kolei na godz. 11.00 zaplanowano głosowanie.

Platforma Obywatelska po raz kolejny postanowiła złożyć wniosek o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Grzegorz Schetyna, który został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera, zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada.

W uzasadnieniu wniosku wskazano również na bieżącą politykę rządu, któremu PO zarzuca m.in. wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej oraz niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów.

W porządku obrad Sejmu znajdzie się także rządowy projekt ustawy o powołaniu – w miejsce Biura Ochrony Rządu – Służby Ochrony Państwa. Nowa formacja ma zajmować się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. Służba ma też realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom, m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Sejm będzie też debatować nad projektem zmiany Kodeksu karnego przewidującym, że karom nie podlegałby ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający m.in. na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące.

Ponadto Izba wysłucha – na wniosek Nowoczesnej – uzasadnienia ministra sprawiedliwości ws. dokonanych przez niego zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Posłowie rozpatrzą też wniosek b. ministra skarbu Dawida Jackiewicza z PiS o uchylenie immunitetu posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz.

TV Trwam News/RIRM

drukuj