fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

W Sejmie m.in. o projekcie ws. ograniczenia praw związków zawodowych

Sejm zajmie się w tym tygodniu projektem Nowoczesnej dotyczącym ograniczenia praw związków zawodowych. Wśród proponowanych rozwiązań ma się znaleźć m.in. likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych.

Nowoczesna zapisała też w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby – jak obecnie – za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy.

Posłowie wnioskodawcy chcą też liberalizacji przepisów nakładających na pracodawców obowiązek udostępniania pomieszczeń na spotkania związkowe.

W projekcie zaproponowano również zniesienie obowiązku potrącania przez pracodawcę składek związkowych z wypłat.

Pomysł krytycznie ocenia NSZZ „Solidarność”. Rzecznik Związku Marek Lewandowski zwraca uwagę, że etaty związkowe są efektem kompromisu.

– Na początku lat dziewięćdziesiątych wspólnie z pracodawcami dogadaliśmy się i ustaliliśmy taki kompromis, że związki zawodowe będą reprezentowały wszystkich pracowników, niezależenie od tego, czy są zrzeszeni czy nie, a w ramach pewnej swoistej rekompensaty pracodawca będzie pokrywał etaty związkowe. Przypomnijmy jednak, że ma to miejsce przy bardzo dużej licznie członków związku. Jeśli dzisiaj – hipotetycznie – te etaty miałyby być zabrane, to co w zamian? Mielibyśmy sytuację, że grupa pracowników, która zorganizowała się w związek zawodowy, naraża się, podejmuje ryzyko, ponosi koszty, negocjuje różne dobre dla załogi regulaminy, rozwiązania czy podwyżki i to ona ponosi koszty, natomiast korzystają wszyscy – podkreśla Marek Lewandowski.

Marek Lewandowski dodaje, że związkowcy i pracodawcy sami powinni ustalać jak mają wyglądać ich relacje.

Wskazuje, że miejscem do tego typu rozmów jest Rada Dialogu Społecznego.

RIRM

drukuj