fot. flickr.com

Rząd zajmie się kwestią unikania opodatkowania przez firmy

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem wprowadzającym klauzulę przeciw unikaniu przez firmy opodatkowania. Miałaby ona zastosowanie w przypadku, gdy uzyskana korzyść w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności przekraczała kwotę 100 tys. zł w roku podatkowym.

Ustawa daje też ministrowi finansów możliwość wydawania tzw. opinii zabezpieczających. Miałyby one gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania. Sporne sprawy dotyczące unikania opodatkowania miałaby opiniować nowa, niezależna od ministerstwa Rada ds. Unikania Opodatkowania.

Poseł PiS Wiesław Janczyk, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów mówi, że rząd chce w ten sposób uszczelnić system podatkowy, który przez ostatnie lata okazał się kompletnie nieefektywny.

– Ambicją PiS jest zwiększenie dochodów budżetu państwa, ale bez podnoszenia podstawowych stawek podatków, takich jak podatek VAT, CIT od podmiotów gospodarczych, PIT od osób fizycznych, a także cła. Dlatego będziemy wprowadzać działania, które pozwolą na to, żeby podatnicy, zwłaszcza podmioty zagraniczne i korporacje zaczęły płacić podatek w kraju, w którym prowadzą swój biznes, a nie w kraju pochodzenia kapitału. To jedno z działań, które w moim przekonaniu jest w stanie zabezpieczyć większe dochody budżetu państwa i to jest priorytet –  mówi Wiesław Janczyk, poseł PiS.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wprowadzenie klauzuli zwiększy dochody budżetu w 2017 roku o 50 mln zł, natomiast skutki pośrednie wprowadzenia klauzuli w bieżącym roku można szacować minimalnie na 1,3 mld zł, a maksymalnie na 5,4 mld zł.

RIRM

drukuj