fot. pkp.pl

Referendum strajkowe w PKP Cargo

Wśród załogi PKP Cargo odbędzie się referendum strajkowe. To skutek braku realizacji postulatów związkowców.

Pracownicy narodowego przewoźnika towarowego domagają się spełnienia przez zarząd spółki żądań dotyczących tzw. Paktu Gwarancji Pracowniczych w momencie prywatyzacji firmy.

Trwające ponad miesiąc konsultacje społeczne nie przyniosły rezultatów, a przyspieszają działania zmierzające do prywatyzacji przewoźnika – zaznaczył Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów.

 – Trwa przygotowanie do prywatyzacji giełdowej. Ustalenia zespołu trójstronnego ds. kolejnictwa, jak również porozumienia z ministrem transportu wynika, że przed prywatyzacją musi być zawarty Pakt  Gwarancji Pracowniczych. Do dzisiaj paktu nie ma. Dialog społeczny, który prowadziliśmy okazał się fiaskiem. Musieliśmy sięgnąć do drastyczniejszych rozwiązań, czyli forum zbiorowego w oparciu o ustawę rozwiązywania sporów zbiorowych. W tej chwili czekamy na to, żeby zarząd podjął w tym trybie negocjacje z nami. Zobaczymy jakie będą efekty – powiedział Leszek Miętek.

Referendum zostanie przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do 12 lipca.

Na podjęcie rozmów kolejarze czekają do 14 lipca. Od wyników tych rozmów zależą dalsze decyzje związkowców. Jeśli będą niezadowalające kolejarze rozpoczną spór zbiorowy, a w dalszej perspektywie grożą strajkiem.

RIRM

drukuj