fot. sxc.hu

Posłowie przeciw odbieraniu dzieci z powodu ubóstwa rodziców

Sejm opowiedział się za nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wbrew woli rodziców, nie jest dopuszczalne.

Za nowelą głosowało 409 posłów, przeciw było 2, wstrzymało się 25. Posłowie przyjęli poprawkę Prawa i Sprawiedliwości do noweli, uchylającą przepis przejściowy dodany podczas prac w komisji.

W uzasadnieniu noweli podkreślono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą i po prawomocnym orzeczeniu sądu.

Posłowie odrzucili też poprawkę klubu Kukiz’15, zgodnie z którą umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej byłoby możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi realne i bezpośrednie zagrożenie życia dziecka.

Podkreślono jednocześnie, że piecza zastępcza to najdalej idąca interwencja we władzę rodzicielską i ma z zasady charakter tymczasowy.

Nowelizacja jest realizacją zapowiedzi z expose premier Beaty Szydło o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa.

RIRM

drukuj