Posłowie PiS chcą kontroli NIK ws. PLL LOT

Posłowie PiS skierowali wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w spółce PLL LOT. Powodem kontroli ma być podejrzenie iż działania prezesów spółki mogły przyczynić się do poważnych strat finansowych.

Poseł Dawid Jackiewicz podkreślił na dzisiejszej konferencji prasowej iż kolejnym powodem kontroli jest umowa podpisana przez PLL LOT z brytyjską spółką Monarch, która zajmować ma się konserwacją najnowszego nabytku PLL LOT, dreamlinerów.

– Umowa z brytyjską spółką Monarch zawiera bezwarunkową zgodę PLL LOT na oddanie wszelkich sporów wynikających z realizacji tej umowy pod rozstrzygnięcie sądów w Anglii i Walii. Zawiera również takie zapisy, które przewidują, że wszelkie należności pomiędzy PLL LOT a spółką Monarch, wynikające z realizacji tej umowy, będą obliczane według stóp procentowych ustalanych przez Bank Anglii. Umowa przewiduje 12- miesięczny okres wypowiedzenia, a wcześniejsze rozwiązanie umowy przez LOT; nawet gdyby winę za to rozwiązanie ponosiła spółka Monarch, nie pozbawia to spółki Monarch roszczeń wynikających z realizacji tej umowy – podkreśla poseł Dawid Jackiewicz.

Poseł PiS Adam Kwiatkowski, wskazał że we wniosku o pomoc publiczną, narodowy przewoźnik zobowiązał się do ograniczenia liczby swoich połączeń. Oznacza to, iż od kilku dni co najmniej sześć z samolotów została uziemiona i mogłaby być wycofana z floty Polskich Linii Lotniczych bez uszczerbku dla połączeń, które wykonuje.

Jednocześnie PLL LOT ma umowę, która łączy LOT z firmą EUROLOT, w ramach której, to EUROLOT zapewnia połączenia krajowe naszemu narodowemu przewoźnikowi. Dziś nasz narodowy przewoźnik płaci raty leasingowe, płaci za utrzymanie tych samolotów, które należą do niego, tych Embraerów, które nie wykonują już lotów i jednocześnie płaci spółce EUROLOT za wykonywanie rejsów na swoją rzecz, rejsów które odbywają się pod symbolami LO, rejsów głównie krajowych. Naszym zdaniem płaci za te usługi zbyt wysoką stawkę –zaznacza poseł Adam Kwiatkowski.

Posłowie wskazywali również na wielomiesięczne próby uzyskania wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji spółki PLL LOT w jej siedzibie, niestety bezskutecznie.

RIRM

drukuj