PiS z nową propozycją dot. sporu wokół TK

PiS ma nową propozycję w sprawie złagodzenia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.  Jak informuje ,,Rzeczpospolita”, nowy plan zakłada szybkie prace nad ustawą naprawczą, która ureguluje część kwestii związanych z TK.

PiS chce też rozpocząć prace nad następnymi, całościowymi regulacjami. Jutro ma zostać przegłosowany wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o procedowanie ustawy naprawczej.

Projekt później trafi do sejmowej komisji sprawiedliwości, a następnie do specjalnie powołanej podkomisji, która miałaby wypracować porozumienie.

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz informuje, że projekt w zasadniczym kształcie nawiązuje do ustawy z 1997 roku o TK.

– Ustawa z 1997 roku przez niemal 20 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i tej ustawy nie była przez nikogo kwestionowana. Dlatego też uznaliśmy, że dobrze wyjść od tej ustawy, która przez tak długi okres czasu nie była kwestionowana jako niezgodna z konstytucją, a wręcz oceniana jako dobrze służąca funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Do tej ustawy dodano pewne elementy, które znalazły się w nowelizacji grudniowej, ale w takiej wersji, która wychodzi naprzeciw zaleceniom Komisji Weneckiej i również Komisji Europejskiej – mówi poseł Stanisław Piotrowicz.

Tymczasem jeszcze w tym tygodniu prace ma zakończyć zespół powołany przez marszałka Sejmu.

Z informacji gazety wynika, że eksperci mają zaproponować m.in. rozwiązanie kwestii trzech niezaprzysiężonych sędziów oraz orzekania tych wybranych przez PiS.

 

RIRM

drukuj