Wpisy

NIK przeprowadziła kontrolę w szpitalach. Krytycznie oceniono opiekę nad kobietami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła opiekę w szpitalach nad kobietami, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie. Z kontroli NIK wynika, że główną przyczyną tego stanu była wadliwa organizacja procesu leczenia pacjentek oraz nieprzestrzeganie standardów opieki okołoporodowej.

NIK zwróciła uwagę na brak strategii zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Najwyższa Izba Kontroli zaalarmowała, że w Polsce brakuje jednolitej strategii zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na brak odpowiedniej ilości zbiorników retencyjnych. W efekcie blisko 70 proc. wód opadowych jest bezzwrotnie tracona, ponieważ system kanalizacji odprowadza je do rzek, a następnie mórz.