fot. twitter.com/MON_GOV_PL

Policja, Straż Pożarna i Wojska Obrony Terytorialnej zacieśniają współpracę

Wojska Obrony Terytorialnej, Policja i Straż Pożarna będą jeszcze ściślej współpracować przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w akacjach poszukiwawczo–ratowniczych. W Dowództwie Obrony Terytorialnej w Zegrzu doszło do podpisania umowy w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Każdego dnia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej wspólnie dbają o dobro naszej ojczyzny.

– Na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny z funkcjonariuszami polskiej Policji, poprzez uczestniczenie na przykład w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych, z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z druhami OSP, poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Podpisana umowa ma tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić. Ma ona dotyczyć przede wszystkim szkoleń, a także udostępnienia funkcjonariuszom infrastruktury wojskowej.

– Przede wszystkim współpracy szkoleniowej poprzez wykorzystanie infrastruktury szkoleniowej, która jest w dyspozycji Polskiego Wojska, ale i także polskiej Policji i Straży Pożarnej. Synergia spowoduje, że funkcjonariusze i żołnierze będą lepiej przygotowani do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym – mówił szef MON.

Porozumienie z Policją obejmuje obszar działań poszukiwawczych i ratowniczych.

– To porozumienie formalizuje wiele dodatkowych kwestii i uzupełnia współpracę pomiędzy polską Policją a Wojskiem Polskim – stwierdził gen. Insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Z kolei porozumienie z Państwową Strażą Pożarną reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

– Chcę zameldować, że jesteśmy gotowi, żeby współpracować, żeby jak najwięcej ćwiczyć po to, żeby polscy obywatele byli bezpieczni – powiedział st. bryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych. Dziś w WOT pełni służbę niemal 25 tysięcy żołnierzy.

TV Trwam News

drukuj