Wpisy

Wojska Obrony Terytorialnej wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy Polski z Białorusią

Ujawnianie imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę RP – to jedno z zadań żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granicy RP z Białorusią. Współdziałanie odbywa się zarówno na lądzie, jak i w powietrzu – informuje WOT.

Świętokrzyscy terytorialsi pomaganie mają we krwi

„Krwioobieg Terytorialsa” został zorganizowany przez żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. We wrześniu w województwie świętokrzyskim akcję  krwiodawstwa zorganizowano w trzech lokalizacjach: Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Udało się zebrać 72 litry krwi.

Podkarpaccy terytorialsi złożyli przysięgę w Lesku

W niedzielę na Rynku w Lesku żołnierze przysięgali na sztandar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. W obecności parlamentarzystów, władz samorządowych, rodziców i bliskich, dowódca brygady, płk Dariusz Słota, przyjął ślubowanie od 53 ochotników.