fot. PAP/Tytus Żmijewski

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: W historii Polski kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed systemowym zaplanowanym rozpijaniem

W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed systemowym zaplanowanym rozpijaniem. Spotykały ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby sprawować nad społeczeństwem całkowitą kontrolę – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski podkreślił rolę, jaką pełnią w narodzie zakony i zgromadzenia zakonne.

– Bez nich z pewnością Polska nie byłaby wolna. Bez zaangażowania i odwagi, bez wielkiego patriotyzmu zakonników i zakonnic nie byłoby roku 1918. To oni wraz z polskimi rodzinami, społecznikami, pisarzami i działaczami politycznymi prowadzili przez dekady działania antyzaborcze, działania ocalające polskość w sercach i umysłach młodego pokolenia. Były to często działania potajemne, ryzykowne w warunkach agresywnej germanizacji i rusyfikacji – mówił felietonista.

Tysiące polskich zakonników zdało egzamin – podkreślił ks. bp Bronakowski.

– Byli prawdziwymi nauczycielami wiary i polskości, wychowawcami do wolności. Często płacili za to kasatą zakonów, zsyłką, więzieniem czy nawet życiem. Wspominając ich, myślimy także z wdzięcznością o wielkiej pracy zakonów i zgromadzeń na rzecz trzeźwości. W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed systemowym zaplanowanym rozpijaniem. Spotykały ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby sprawować nad społeczeństwem całkowitą kontrolę – stwierdził kapłan.

Kościół zawsze rozumiał, że byt fizyczny i zdrowie moralne narodu są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona jest trzeźwość – wskazał biskup pomocniczy łomżyński.

– Z szacunkiem wspominamy wielkich apostołów trzeźwości, jak założyciela Marianów św. Stanisława Papczyńskiego, którego dzieło nadal jest kontynuowane w Sanktuarium w Licheniu. Św. Stanisław jest patronem pragnących wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza z alkoholizmu. Sam będąc abstynentem, swoim współbraciom polecił wstrzemięźliwość od alkoholu jako formę uczczenia Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Wspominamy jezuitę o. Karola Antoniewicza, który prosił Polaków: „Dzieci moje. Nie zabijajcie się na duszy i ciele. Wytrąćcie z rąk waszych tę broń zabójczą. Wytrąćcie obrzydliwą gorzałkę” – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski.

radiomaryja.pl

drukuj