O. Tadeusz Rydzyk CSsR: podziękowania za 25 lat Radia Maryja

Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk CSsR, podczas „Rozmów niedokończonych” na antenie Radia Maryja, złożył podziękowania z okazji XXV Rocznicy Powstania toruńskiej rozgłośni. O. Tadeusz Rydzyk CSsR podziękował m.in. kapłanom, duszpasterzom, pracownikom Radia, politykom. Pozdrowił również chorych i samotnych, którzy śledzili uroczystości w Toruniu za pomocą odbiorników radiowych i telewizyjnych.

* * *


Pobierz

Pobierz

Publikujemy pełny tekst podziękowania o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja:

Dziś śpiewamy z naszą Matką, Panią i Królową szczególne:” Bądź uwielbiony Panie, za wiele dobra, które uczyniłeś w nas, za to, że z różnych zakątków Ojczyzny i świata zgromadziłeś i kształtujesz nas w piękną Wspólnotę-Rodzinę, posłuszną Twemu prowadzeniu. Rodzinę, która ewangelizując sama jest ewangelizowana, mając za narzędzie łaskę Bożą i gotowość, by słuchać Cię, iść i głosić Ewangelię, mając świadomość, iż wiara rodzi się ze słuchania.

Bądź uwielbiony Panie, dziękujemy Ci i prosimy, by nasze serca biły w rytm Najświętszego Serca Zbawiciela i Serca Niepokalanej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Na ręce naszych Pasterzy, przewodników na drodze wiary, dziękujemy za troskliwe osłanianie nas, strzeżenie i prowadzenie drogami apostolskimi.

Mówiąc o Pasterzach – patrzę w duchu na Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Patrzę wdzięcznie na Naszych Biskupów w Toruniu, w Ojczyźnie, w Stolicy Apostolskiej i w różnych stronach świata.

Wyrażam wdzięczność-w imieniu nas tu posługujących i całej Rodziny Radia Maryja-wszystkim kapłanom, duszpasterzom. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie odwaga, zaufanie i braterska – jak w dobrej rodzinie – współpraca całego Zgromadzenia. To podziękowanie składam na ręce Ojca Prowincjała Janusza Soka.

Szczególne podziękowanie wobec całej Rodziny Radia Maryja – Ojcom, dziękuję za wasze serca i „spalanie się” w tej posłudze

Świeckim współtworzącym z ogromnym oddaniem to dzieło i następne dzieła ewangelizacyjne. Tym, którzy w różnym czasie w nich posługiwali, wyrażam wdzięczność na ręce Ojca Piotra Andrukiewicza.

Bóg zapłać Siostrom Zakonnym za modlitwę i współpracę i tym, które są z pięciu zgromadzeń – szczególnie w tych dziełach posługują.

Specjalnie pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim chorym i samotnym – zjednoczonymi z Krzyżem naszego Pana i Zbawiciela. Jesteście szczególnym skarbem Kościoła i siła duchową w naszej posłudze.

Radio Maryja to Rodacy w Ojczyźnie, ale i Polacy rozsiani po całym świecie. Bracia i siostry; podobni do ewangelicznego siewcy-dziękujemy Wam na ręce obecnego tu Ojca Jacka Cydzika posługującego z Ojcem Zbigniewem Pieńkosem i Siostrami Loretankami za wielką wodą.

Na ręce tu zgromadzonych i łączących się duchowo, dziękujemy za wszystkie lata naszym siostrom i braciom ewangelizacyjnej rodziny, a dziś tym, którym drogie są: Bóg, Honor i Ojczyzna składamy to podziękowanie razem z Prezydentem, wieloma ministrami, wojewodami, samorządowcami- Rzeczpospolitej, której córkami i synami jesteśmy, a którą po Panu Bogu – jak uczył Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński – najbardziej kochamy!

25 lat Radia Maryja to również przez 25 lat istnienie w Toruniu i coroczne świętowanie. Dziękujemy miastu Kopernika, wszystkim: Prezydentowi, włodarzom, policji, służbie zdrowia, różnorakim – Panie Ministrze MSWiA -służbom, za przyjazną współpracę, przyjmowanie nas – Rodziny z Polski i ze świata.

Św. Jan Paweł II, następca Piotra wołał niejeden raz w naszej Ojczyźnie :

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi…niech odnawia!”

Patrząc na Polskę, naszą Ojczyznę – patrząc nawet na tę 25-cio letnią historię Radia Maryja – widzimy, że choć Duch Święty musi pokonywać opory, to idzie razem z nami pod prąd rzeczywistości, którą nazywamy tajemnicą zła i prowadzi nas do Źródła – prawdy, miłości, pokoju, radości w Duchu Świętym.

Widać to w Ojczyźnie przez każde dobro, które się dzieje w budowaniu Narodu według praw Bożych, równocześnie praw ludzkich, byśmy żyli w prawdzie, poszanowaniu godności każdego człowieka.

Jesteśmy rodziną różnych stanów i zawodów, różnych pozycji w drabinie społecznej i posług w Kościele, Narodzie i Państwie. Cieszy, ze jesteśmy tu razem z naszym Panem i Bogiem. Dziękujemy Wam Siostry i Bracia, którzy trzymając się nauki Chrystusa i Kościoła, jesteście sługami – ministrami i parlamentarzystami w Polsce i UE, ministrami, wojewodami, samorządowcami i nie zamykacie się w pałacach, ale jesteście nami, z nami się modlicie i nam na co dzień służycie.

Życzymy wam, modlimy się o to, abyście zawsze przyjmowali Ducha Świętego, by dobrze, mądrze służyć dobru wspólnemu, Rodakom, naszej Ojczyźnie – i to jest prawdziwa polityka – dobra służba ludziom, Narodowi.

Jest nadzieja, ze w Polsce będzie lepiej – dobrze, ale trzeba tę zapaloną iskrę rozdmuchiwać, aby stał się wielki ogień. Postanówmy dziś, tu po 25 latach w szczególnej szkole Maryi, że ze wszystkich sił będziemy trwać przy Panu Bogu i Matce Najświętszej i że będziemy modlić się o to wszystko, jakby to tylko od Pana Boga zależało i pracować, jakby ta dobra przyszłość tylko od nas zależała.

Trzy dni temu rozmawiałem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, chciał tu być. Nie ma go, ale wiemy, że tego, co się w Polsce niedawno – mamy nadzieję w dobrym kierunku zaczęło – bez niego by nie było. Potrzeba i jego i ciebie i każdego z nas!

Maryjo, Matko nasza – zwyciężaj w nas i przez nas, abyśmy wszyscy w każdej chwili kochali Pana Boga i człowieka i tak szli do celu naszego życia – Nieba!

UWAGA: Najprawdopodobniej 10 lutego wejdzie na ekrany kin piękny, przygotowany przez studentów WSKSiM i Fundacje Lux Veritatis film „Zerwany Kłos”.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

drukuj