[TYLKO U NAS] M. Kałużny: Rodzina Radia Maryja to wspólnota mająca widzialne owoce w kwestii ewangelizacji i trzeba jej bronić

Trzeba bronić naszego dobra narodowego, czyli całej Rodziny Radia Maryja. Mówimy o Fundacji „Lux Veritatis” jako podmiocie prawnym, ale jest to wspólnota i ona została zaatakowana. To wspólnota, która ma widzialne owoce w kwestii ewangelizacji, obrony dziedzictwa chrześcijańskiego, budowaniu pamięci i tożsamości. Atak na wspólnotę Radia Maryja to atak na wszystkich ludzi wierzących, którzy chcą się modlić, dla których Polska i Pan Bóg jest najważniejszy – powiedział Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski oraz wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.   

Parlamentarzyści Solidarnej Polski wydali oświadczenie w sprawie niezrozumiałych i dyskryminujących Fundację „Lux Veritatis” działań podjętych przez Stowarzyszenie Watchdog Polska. [czytaj więcej]

– Jako grupa parlamentarzystów Solidarnej Polski wystosowaliśmy oświadczenie w sprawie niezrozumiałych i dyskryminujących działań Stowarzyszenia Watchdog Polska przeciw Fundacji „Lux Veritatis”. Wyrażamy w nim głębokie zaniepokojenie działaniami, które podejmuje Stowarzyszenie wobec wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja. Zbigniew Ziobro podczas 29. rocznicy powstania Radia Maryja apelował, odnosząc się przy tym do słów św. Jan Paweł II, żebyśmy byli wierni Polsce i wartościom. Możemy mieć siłę i przekonanie, że bronimy tego, co piękne, dlatego że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli piękne dzieło, jakim jest Radio Maryja. Dzisiaj musimy być osobami, które bronią toruńskiej rozgłośni. Jako parlamentarzyści mamy taki obowiązek – zaznaczył poseł Mariusz Kałużny.

Mecenas Marcin Chodkowski, obrońca Fundacji „Lux Veritatis”, ocenił, że w procesie wytoczonym przez Watchdog Polska mamy do czynienia z instrumentalnym wykorzystaniem przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Zwrócił przy tym uwagę, że Fundacja wywiązała się ze wszystkich obowiązków, które nałożył na nią ustawodawca. [więcej] Do sprawy odniósł się także wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu.

– Działania typu zabezpieczenie dostępu do skrzynek elektronicznych, zajęcie sprzętu elektronicznego czy przeszukanie siedziby Fundacji nie mają nic wspólnego z transparentnością, dobrem, jawnością. To zwykłe nękanie. To wrogi atak, który ma uniemożliwić funkcjonowanie Fundacji „Lux Veritatis”. W demokratycznym państwie nie możemy się na to godzić. Wszelkie prawa i swobody Fundacji są zagrożone. Trzeba jasno i wyraźnie dać temu opór, wyrazić sprzeciw. Prokurator Generalny będzie działał, podobnie jak parlamentarzyści z naszego ugrupowania – powiedział polityk.

Mariusz Kałużny podkreślił, że „nie może być tak, żeby jedno stowarzyszenie – finansowane z zewnątrz – atakowało drugie. W polskim prawie nie powinno być takiej możliwości”.

– Od sprawdzania są instytucje państwa, które dają środki, finansują i wspierają Fundację. Nie są od tego stowarzyszenia, w których nie wiadomo, kto siedzi, skąd są ci ludzie, czym się zajmują, jakie intencje mają. Widzimy, że intencje tutaj nie są dobre. Trzeba bronić naszego dobra narodowego, czyli całej Rodziny Radia Maryja. Mówimy o Fundacji „Lux Veritatis” jako podmiocie prawnym, ale jest to wspólnota i ona została zaatakowana. To wspólnota, która ma widzialne owoce w kwestii ewangelizacji, obrony dziedzictwa chrześcijańskiego, budowaniu pamięci i tożsamości. Atak na wspólnotę Radia Maryja to atak na wszystkich ludzi wierzących, którzy chcą się modlić, dla których Polska i Pan Bóg jest najważniejszy – wskazał poseł Solidarnej Polski.

Pod oświadczeniem podpisało się dwudziestu parlamentarzystów z Solidarnej Polski.

Do tej pory odbyły się dwie rozprawy w sprawie wytoczonej przez stowarzyszenie Watchdog. Wcześniej prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowania. Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się też postępowanie dotyczące konstytucyjności przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej.

radiomaryja.pl

***

Treść oświadczenia posłów Solidarnej Polski:

Jako Parlamentarzyści Solidarnej Polski wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami, które podejmuje Stowarzyszenie Watchdog Polska przeciw Fundacji Lux Veritatis i wszystkich dzieł powstałych przy Fundacji takich jak Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Nawiązując do słów Prezesa Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro, wypowiedzianych podczas 29. rocznicy powstania Radia Maryja, który powiedział: „Wielki Polak Jan Paweł II apelował, abyśmy byli wierni Polsce i wartościom, na których została zbudowana. (…) Możemy mieć tę siłę i to przekonanie, że obronimy to, co piękne tylko dlatego, że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła, jak Radio Maryja”, pragniemy jako Parlamentarzyści Solidarnej Polski przyłączyć się do obrony tych katolickich i ważnych dla obrony wartości dzieł. Jest to dla nas zadanie i zobowiązanie.

Działania podjęte przez Watchdog Polska w kierunku zabezpieczenia, m.in. dostępu do skrzynek elektronicznych, zajęcia sprzętu elektronicznego, przeszukania siedziby Fundacji poddają w bardzo dużą wątpliwość dobre intencje Stowarzyszenia Watchdog Polska. Praktyki te zdecydowanie wykraczają poza działania ukierunkowane na kontrolę organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie i w naszej ocenie noszą znamiona nękania i utrudniania prowadzenia działalności.

Nie może być zgody na bezpardonowy atak w wolnym i demokratycznym Państwie na prawa i swobody Fundacji Lux Veritatis, która przyniosła Polsce widzialne owoce ewangelizacji, obrony dziedzictwa chrześcijańskiego Polski, krzewienia, patriotyzmu, budowania pamięci i tożsamości, a przede wszystkim możliwość funkcjonowania w przestrzeni medialnej wolności słowa wyrażającej się w bezpośrednim dostępie do anteny Polaków, którzy w sposób nieskrępowany mogli i mogą wyrażać swoje opinie.

Jako Parlamentarzyści Solidarnej Polski solidaryzujemy się z Fundacją Lux Veritatis, jej pracownikami i ludźmi w niej posługującymi, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec działań Stowarzyszenia Watchdog Polska i zapewniamy o działaniach w obronie wartości, na postawie których działa Fundacja Lux Veritatis poprzez swoje dzieła.

Patryk Jaki,

Beata Kempa,

Michał Woś,

Michał Wójcik,

Janusz Kowalski,

Marcin Romanowski,

Jacek Ozdoba,

Sebastian Kaleta,

Mariusz Gosek,

Edward Siarka,

Tadeusz Woźniak,

Tadeusz Cymański,

Piotr Uruski,

Aleksandra Szczudło,

Piotr Sak,

Dariusz Olszewski,

Maria Kurowska,

Norbert Kaczmarczyk,

Jan Kanthak,

Mariusz Kałużny

drukuj