Wpisy

Prof. J. Kawecki w „Naszym Dzienniku” o kolejnych atakach liberalnych mediów na o. dr. T. Rydzyka CSsR: To celowe kłamstwa i manipulacje z określonym celem: zniszczyć dzieło przez zniechęcenie do jego twórcy

Jeśli w jakimś medium przekazano mi informacje kłamliwe, szkalujące, i sprawdziłem, jaka jest prawda, to już więcej po to źródło nie sięgam. Nie traktuję go jako wiarygodnego. Chyba że tę poprzednią informację odkłamało i przeprosiło z własnej woli, a nie po kilku latach na podstawie decyzji sądu. I tą wiedzą z doświadczeń własnych dzielę się z bliźnimi – powiedział prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rozmowie z red. Rafałem Stefaniukiem z „Naszego Dziennika”.

[TYLKO U NAS] A. Jaworski o kłamstwach medialnych dot. zbiórki na ratowanie Stoczni Gdańskiej: To kolejny atak, który ma wzbudzić złe emocje, oszkalować Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka i środowisko Radia Maryja

To kolejny atak, który ma wzbudzić złe emocje, oszkalować Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka i środowisko Radia Maryja. Chodzi o doprowadzenie do tego, aby Ojciec Dyrektor i stracili zaufanie opinii publicznej. Trzeba podkreślić, że ani Ojciec Dyrektor, ani środowisko związane Radiem Maryja nie doprowadzili do żadnej malwersacji – wskazał Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] O. J. Król CSsR: Radio Maryja dzięki temu, że ma jednego sponsora, jakim jest wolny, niezależny naród, może głosić prawdę, może głosić Ewangelię i po to zostało stworzone

nigdy nie wpisało się w ogólny przekaz, jaki był w Polsce, bez względu na to, kto w Polsce rządził. Przez 29 lat były różne rządy w Polsce i zawsze dawało sobie radę i jestem przekonany, że tak będzie i teraz. Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk CSsR jest zakonnikiem. Jako zakonnik z jednej strony, ma swoich przełożonych, a z drugiej strony, co warto podkreślić, nie ma żadnego prywatnego majątku. Wszystkie pieniądze, jakie dostała instytucja związana z Ojcem Dyrektorem, nie są dotacją dla Ojca Rydzyka (jak to się bardzo często podkreśla), tylko są wsparciem konkretnego dzieła – mówił o. Jan Król CSsR, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja, w rozmowie z TV Trwam.

Prof. J. Kawecki: Ataki na Radio Maryja mają na celu zniechęcenie odbiorów tych dzieł. Manipuluje się faktami i cytuje wypowiedzi wyrwane z kontekstu, które mają podważyć zaufanie do o. T. Rydzyka CSsR

Ataki na zmierzają ku temu, żeby zniechęcić inicjatorów rozgłośni oraz odbiorców jej dzieł. Chce się pokazać, że nie ma co ich wspomagać – powiedział prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozmowie z redakcją Radia Maryja.

Oświadczenie ws. ostatnich ataków medialnych na Ojca Tadeusza Rydzyka CSsR

W ostatnich tygodniach różnego rodzaju media usiłują przedstawić  o. Tadeusza Rydzyka CSsR jako człowieka działającego ponad prawem. (…) Pragniemy podkreślić, że wszystkie tego typu materiały medialne są przygotowywane bardzo nierzetelnie, manipulują faktami, cytowane wypowiedzi są wyrwane z kontekstu i  mają za zadanie podważyć zaufanie do O. Tadeusza Rydzyka oraz  dzieł, których jest współzałożycielem, a co za tym idzie doprowadzić do ich upadku – podkreślono w oświadczeniu wydanym w związku z kolejnymi atakami medialnymi wymierzonymi w oraz o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora toruńskiej rozgłośni.  

[TYLKO U NAS] O. dr T. Rydzyk CSsR o sytuacji rolnika, na którego fermie norek stwierdzono SARS-CoV-2: Nie możemy godzić się na krzywdę jakiegokolwiek naszego rodaka. My Polacy jesteśmy jedną rodziną. Jeden drugiego musi wspierać

Znaleziono kilkanaście zakażonych norek i każą mu wybić wszystkie norki. Człowiek oszacował straty na 10 milionów złotych i nie dostanie żadnej pomocy, a jeszcze ma kredyty. Dlaczego o tym mówię? Nie możemy godzić się na krzywdę jakiegokolwiek naszego rodaka. My Polacy jesteśmy jedną rodziną. Jeden drugiego musi wspierać. To jest coś normalnego. Dlaczego weterynarze nie chcą jeszcze raz przeprowadzić testu? – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

O. dr T. Rydzyk CSsR w „Naszym Dzienniku”: Brońmy naszych świętości. Nie wolno się godzić na zło. Musimy być wyczuleni i nie dać się doprowadzić do zobojętnienia

Matka Boża tyle razy broniła nas, Polaków, chroniła nasz Naród. Jest Królową Polski. […] Potrzeba naszej modlitwy, trzeba wynagradzać za profanacje, ale i upominać. Jasno i wyraźnie powiedzieć, że to jest zło. Ten obowiązek spoczywa na wszystkich katolikach. Nie możemy czekać np. na reakcję ministra sprawiedliwości. Wszyscy mamy dbać o sprawiedliwość i o prawdę. To jest dla każdego egzamin: kim ja jestem? Nie wolno się godzić na zło. Musimy być wyczuleni i nie dać się doprowadzić do zobojętnienia – powiedział w rozmowie z red. Zenonem Baranowskim z „Naszego Dziennika” o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja.

Oświadczenie Dyrektora Radia Maryja, o.Tadeusza Rydzyka CSsR w związku z wypowiedzią 5 grudnia 2020 r.

Chcę stanowczo oświadczyć, iż w słowach, które wypowiedziałem 5 grudnia 2020 r. przy okazji obchodów rocznicy założenia Radia Maryja nie było moją intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Tacy sprawcy, po rzetelnym dochodzeniu i udowodnieniu winni spotkać się ze stosowną karą.

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR dla „Naszego Dziennika”: Prawda bez miłości jest terrorem

Media, dziennikarze, jeżeli chcą rzeczywiście służyć człowiekowi, muszą głosić prawdę – prawdę w miłości i miłość w prawdzie. Prawda bez miłości jest terrorem. Miłość bez prawdy może być sentymentalizmem i naiwnością – wskazał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

O. dr T. Rydzyk CSsR: Modlitwą ratujemy Polskę

Jeżeli nie ma dobra, to przychodzi zło. Zobaczyliśmy niepokoje na ulicach, uczestniczące w tym dzieci i młodzież, bo ktoś im nie pokazał dobra. Dobro, prawda, piękno pociągają. To było zaniedbane. Nawet rządy tzw. dobrej zmiany skupiły się na sprawach materialnych, bardzo dużo zrobili, ale można było więcej dla ducha Narodu, dla wychowania dzieci i młodzieży. Może zabrakło ludzi, dobrych, charyzmatycznych wychowawców, po tym spustoszeniu marksistowskim, a wcześniej nazistowskim? Trzeba się odradzać, to jest nasza droga, ale we współpracy z Panem Bogiem, z Duchem Świętym. Niech On nas prowadzi, doradza podejmować Boże natchnienia – wskazał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

[TYLKO U NAS] O. T. Rydzyk CSsR: Bądźmy jak dęby – nic nas nie złamie. Taka jest Rodzina Radia Maryja i za to wielkie dzięki

Nigdy nie wolno się bać. Ludzi dzielę – nieraz to mówiłem w radiu – na osiki, powoje i dęby. (…) A więc bądźmy dębami. I taka jest rodzina Radia Maryja. I za to wielkie dzięki. To wszyscy razem robimy. Mamy jeden Kościół, mamy jedną Ojczyznę. My jesteśmy jednym narodem – mówił podczas obchodów 29 rocznicy powstania Radia Maryja dyrektor toruńskiej rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk CSsR.