fot pl.wikipedia.org

MGMiŻŚ: Lepsza dostępność do portów w Świnoujściu i Szczecinie to ich większe zyski

Poprawa dostępu do portów w Świnoujściu i Szczecinie znacznie zwiększy ich zyski – podkreślał w środę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Wiceminister przedstawił posłom sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje m.in. na temat sytuacji portów zachodniego wybrzeża.

Wśród kilkunastu portów zachodniego wybrzeża największe i najważniejsze są porty w Świnoujściu i Szczecinie – powiedział Grzegorz Witkowski.

„Największe obroty są dokonywane w zespole portów Szczecin-Świnoujście; w 2017 r. było to w sumie 23,5 mln ton różnych ładunków” – dodał.

„Z tytułu odprawy ładunków w oddziałach celnych (…) na terenie tych dwóch portów w 2017 r. wygenerowano należności celno-podatkowe na poziomie ponad 4,3 mld zł. Wartość statystyczna odprawionych towarów wyniosła prawie 15 mld zł” – kontynuował Grzegorz Witkowski.

„Wszystko to jest zdecydowanie za mało, jak na potencjał i nasze ambicje, ponieważ dostęp do portów w Szczecinie i Świnoujściu od strony morza i lądu, a raczej jego poprawa będzie generowała znacznie większe zyski” – powiedział.

W piątek w Szczecinie podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. Firmy mają 42 miesiące od podpisania umowy na wykonanie inwestycji.

„W 2018 r. wchodzimy w XXI w., jeśli chodzi o możliwości przeładunkowe tego portu. Po zrealizowaniu tej inwestycji do Szczecina będą mogły zawijać duże jednostki towarowe i pasażerskie. Poprawi się dostępność nawigacyjna portu w Szczecinie, który będzie mógł obsługiwać statki masowe, czy drobnicowe o niemal sto procent większym tonażu niż dotychczas. Skończy się kuriozalna sytuacja, kiedy statki o większym zanurzeniu musiały zostawiać swoje towary w Świnoujściu. W XXI w. na zachodzie Europy takie rzeczy się nie zdarzają” – powiedział Grzegorz Witkowski.

„Dla zapewnienia trwałości tego projektu uchwałą Rady Ministrów z grudnia 2017 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził program wieloletni pod nazwą <<Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry na lata 2019-2028>>, który zapewni, że po oddaniu do użytkowania tej inwestycji zabezpieczone będzie finansowanie utrzymania jej parametrów technicznych, czyli dostępu na torze podejściowym” – dodał Grzegorz Witkowski.

PAP/RIRM

drukuj