Wpisy

MGMiŻŚ przekazało do konsultacji projekt ustawy, którego celem jest zwiększenie powierzchni zatrzymujących wodę                                                         

Betonowanie miast i terenów podmiejskich utrudnia retencję wód opadowych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało do konsultacji obszerny projekt ustawy, której celem jest zwiększenie powierzchni zatrzymujących wodę. Zmiany wiążą się z opłatą za utraconą retencję tam, gdzie betonu jest najwięcej.