By Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55321071

MGMiŻŚ: przesunięcie środków budżetowych umożliwi pomoc m.in. dla armatorów jachtów w ramach Tarczy

Pomoc dla właścicieli i armatorów jachtów oraz subwencje dla szkół branżowych w łącznej wysokości 16,52 mln zł przewiduje projekt rozporządzenia. znajdujący się w Rządowym Centrum Legislacji. Dzięki niemu resort żeglugi będzie mógł dokonać przesunięcia środków z budżetu.

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że aby umożliwić wypłaty właścicielom albo armatorom jachtów komercyjnych wsparcie finansowe, jest niezbędne dokonanie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na 2020 r. poprzez wydanie rozporządzenia Rady Ministrów, przewidującego przeniesienie planowanych wydatków budżetowych.

„Potrzeba pilnego procedowania przedmiotowego projektu wynika z konieczności jak najszybszego stworzenia możliwości udzielenia pomocy właścicielom albo armatorom jachtów komercyjnych (która to pomoc została przewidziana w art. 15ma ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), jak również uczelniom wyższym i szkołom średnim nadzorowanym lub podległym Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które to podmioty zostały w sposób istotny dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19” – napisano w uzasadnieniu.

„Szczególnego rodzaju wsparciem objęte zostaną również jednostki nadzorowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej tj. Uniwersytet Morski w Gdyni i Akademia Morska w Szczecinie oraz jednostka podległa tj. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu” – napisał resort żeglugi.

Zdaniem twórców projektu rozporządzenia wsparcie w zakresie uczelni morskich zostanie udzielone poprzez zwiększenie na 2020 r. subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

„Zwiększenie subwencji w 2020 r. ma charakter jednorazowy i nie będzie stanowiło zwiększenia podstawy naliczenia subwencji w roku 2021. Natomiast Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu otrzyma wsparcie finansowe z przeznaczeniem na modernizację zestawu pchanego <<Westerplatte II>> typu SSP-40 (koszarka)” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia przewiduje przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa w wysokości 16 mln 520 tys. zł na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19, w tym na: wsparcie finansowe właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych w wysokości 12 mln 520 tys. zł; zwiększenie subwencji dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w wysokości 1 mln zł oraz Akademii Morskiej w Szczecinie w wysokości 1 mln zł, oraz stworzenie zaplecza dydaktyczno-praktycznego dla uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w wysokości 2 mln zł.

Resort żeglugi wnioskuje o pilne rozpatrzenie projektu w trybie obiegowym, z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji, publicznych, opiniowania, Stałego Komitetu Rady Ministrów i komisji prawniczej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl