8 mld zł zysku NBP w 2019 roku

Blisko 8 mld zł – tyle wyniósł zysk Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku. 95 proc. tej kwoty zasili budżet państwa.

Pozostała część zysku trafi do funduszu rezerwowego Banku Centralnego. NBP wskazał, że główny wpływ na wielkość bilansu finansowego miał między innymi dodatni wynik zarządzania rezerwami dewizowymi. Drugi składnik to pozytywny bilans różnic kursowych.

Europoseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk uważa, że zysk NBP jest dowodem na odpowiedzialną politykę tej instytucji.

– 8 mld złotych to spora kwota. Dawno takiego poziomu zysku nie było. Wprawdzie ta wpłata nie stanowi dochodów budżetu państwa, ale szerszą kategorię przychodów, ale to oznacza, że wpłynie ona na pomniejszenie deficytu sektora finansów publicznych, co jest zjawiskiem korzystnym. Miejmy nadzieję, że także w kolejnych latach – pod rządami obecnego zarządu – bank będzie osiągał bardzo pozytywne rezultaty. Bank jest krytykowany za różne rzeczy, między innymi za poziom płac, ale jeśli chodzi o zarządzanie rezerwami, to absolutnie trzeba ocenić to bardzo wysoko – podkreśla.

Zysk NBP trafi do budżetu państwa w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania finansowego banku centralnego.

RIRM

drukuj