Wpisy

Prof. E. Łon: Przekazanie kompetencji z Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego to balansowanie na granicy zdrady Polski

Przekazanie kompetencji z Polski do Frankfurtu nad Menem, czyli z Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego jest w pewnym stopniu ukazaniem postawy „strusia”. Jest to liczenie na to, że świat zewnętrzny, a de facto zagraniczny bank centralny będzie dbał o dobro naszej gospodarki i nie będzie nam szkodził. Uważam, że jest to naiwność, a z uwagi na wielką wagę polityki pieniężnej dla polskiej gospodarki, sądzę, że jest to balansowanie na granicy zdrady Polski. Własna waluta jest ogromnie ważnym atrybutem suwerenności – wskazał dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Polityka pieniężna NBP bardzo dobrze służy polskiej gospodarce

Skala redukcji stóp procentowych była adekwatna do wyzwań makroekonomicznych, przed którymi stoi Polska. Uważam, że już obecnie można dostrzec efekty tych działań. Dzięki łagodzeniu polityki pieniężnej doszło najpierw do poprawy nastrojów konsumenckich oraz do wzrostu wskaźnika PMI w przemyśle a następnie do wyraźnej poprawy rocznego realnego tempa zmian produkcji przemysłowej – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Dzięki działaniom rządu i Narodowego Banku Polskiego nastroje polskich konsumentów znów się poprawiają!

Ostatnia decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie potwierdza tezę o tym, że w świetle obecnych i przewidywanych czynników makroekonomicznych nie było potrzeby dalszego redukowania ich poziomu, gdyż dotychczasowa skala obniżek jest na razie na tyle wystarczająca, że dzięki wspomnianym obniżkom obserwujemy poprawę nastrojów konsumentów i przedsiębiorców w naszej gospodarce – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.