Wpisy

Prof. E. Łon: Zgodna współpraca NBP i rządu szansą dla Polski

Generalnie rzecz biorąc sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra. Można wręcz powiedzieć, że stwarza ona dobre podstawy do dalszego rozwoju. Dzięki aktywnej polityce prorodzinnej staje się nasza gospodarka bardziej społeczna, co sprzyja budowaniu stabilności i ducha współpracy – podkreślił prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Narodowy Bank Polski wspiera rozwój gospodarczy Polski

Polska polityka pieniężna powinna wspierać nastroje polskich konsumentów. Konsumpcja stanowi bowiem podstawowy składnik PKB. Znajdujemy się w obliczu ryzyka wyhamowania wzrostu gospodarczego na świecie. Świadczy o tym kolejna obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Może być ona wynikiem przekonania o znacznym prawdopodobieństwie wyhamowania wzrostu gospodarczego nie tylko w USA, lecz także ogólnie na świecie – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

Prof. E. Łon: Szybka obniżka stóp procentowych NBP o 25 pkt bazowych może być potrzebna

Zewnętrzne zagrożenia dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego są znaczące. Do tezy tej przekonuje mnie pojawienie się zjawiska tzw. odwróconej krzywej dochodowości obligacji w USA. Oto w ostatnim czasie rentowność obligacji 10-letnich w USA ukształtowała się na niższym poziomie niż rentowność tamtejszych obligacji 2-letnich. To jest podstawowy argument na rzecz tezy o potrzebie obniżki stóp procentowych w Polsce już teraz. Doświadczenie pokazuje, że odwrócona krzywa dochodowości obligacji w USA stanowiła w przeszłości trafną zapowiedź nadejścia recesji w gospodarce amerykańskiej. Podobne wnioski można wysnuć na podstawie zachowania tzw. spreadu czasowego tj. różnicy między rentownością 10-letnich obligacji a rentownością 3 miesięcznych weksli skarbowych USA. Gdy różnica ta jest ujemna, czyli pojawia się ujemny spread czasowy w danym roku (a tak jest obecnie) to wpływa to bardzo negatywnie na sferę realną w roku następnym. Rośnie wówczas ryzyko popadnięcia amerykańskiej gospodarki w recesję.