Wpisy

Prof. E. Łon: Ofensywne działania NBP i rządu szansą na pokonanie przejściowych trudności gospodarczych

Od momentu dokonania obniżki stóp procentowych przez NBP w dniu 18 marca jesteśmy świadkami uspokojenia sytuacji na rynku złotego. Można to potraktować jako przejaw uspokojenia nastrojów uczestników rynku walutowego. Osłabienie kursu złotego, z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku aż do momentu okolic dnia podjęcia wspomnianej obniżki stóp jest czymś zupełnie normalnym w systemie stosowanego w naszym kraju kursu płynnego – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Narodowy Bank Polski jako monobank rynkowy

W ostatnim czasie pojawiły się ciekawe informacje o działaniach amerykańskiego banku centralnego oraz Banku Anglii. Ten pierwszy zapowiedział, że będzie kupował obligacje korporacyjne oraz jednostki funduszy inwestycyjnych lokujących oszczędności w obligacje korporacyjne. Ten drugi zadeklarował, że będzie bezpośrednio kupował wyemitowane przez rząd obligacje skarbowe. Takie działania można określić działaniami charakterystycznymi dla takich banków centralnych, które pełnią rolę monobanku rynkowego – wskazuje prof. UEP dr hab. Eryk Łon.