fot. twitter.com/PolskiSenat

Senat w 2019 r. przeznaczył ponad 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą

W 2019 roku Senat przeznaczył 100,5 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju. Z tej kwoty na edukację trafiło ok. 33,21 mln zł, na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych ok. 16,89 mln zł, a na infrastrukturę polonijną ok. 16,88 mln zł.

Senat w poniedziałek poinformował na swojej stronie internetowej, że w 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

„Wnioski w liczbie 629 zostały złożone przez 246 organizacji pozarządowych drogą elektroniczną – za pośrednictwem generatora ofert. Mogły je składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą” – czytamy.

Jak zaznaczono, „środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej”. Zadania mają być zrealizowane do 31 grudnia br.

„Na tegoroczne projekty przeznaczono w budżecie Kancelarii Senatu 100,5 mln zł, a kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 335,65 mln zł” – informuje Senat.

„Najwięcej środków zostało przeznaczonych na projekty edukacyjne (ok. 33,21 mln zł), na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania przeznaczonych zostało ok. 16,89 mln zł, na infrastrukturę polonijną przeznaczono ok. 16,88 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – ok. 16,61 mln zł, na media polonijne – ok. 12 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną – ok. 4,86 mln zł” – podkreślono.

Dodano, że o dotację ubiegało się 246 oferentów, a środki na realizacją projektów dostało 124.

„Dotacje przyznano na realizację 88 ofert dotyczących kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji, 39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 skierowanych do mediów polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną” – podkreśla Senat.

„Najwyższa łączna kwota dotacji (ok. 37,02 mln zł) na oferty została przyznana Stowarzyszeniu +Wspólnota Polska+. Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przyznano łącznie ok. 32,41 mln zł, Fundacji Wolność i Demokracja – ok. 9,59 mln zł, Caritas Polska – ok. 2,4 mln zł, Stowarzyszeniu Parafiada im. Św. Kalancjusza – ok. 2,33 mln zł, Fundacji Oświata Polska Za Granicą – ok. 1,21 mln zł, Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego – ok. 808 tys. zł, Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – ok. 700 tys. zł, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów – ok. 525 tys. zł i Fundacji dla Polonii – ok. 507 tys. zł” – zaznaczono.

Dodano, że pomoc ta zostało skierowana do Polonii w 62 krajach.

„A mianowicie do Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kolumbii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Tadżykistanu, Tunezji, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch” – wymieniono.

Senat podkreśla też, że do 15 lipca br. najwyższa kwota dotacji około 23,79 mln zł została skierowana na Ukrainę.

„Na Litwę skierowano ok. 14,79 mln zł, na Białoruś – ok. 8,06 mln zł, do Wlk. Brytanii – ok. 2,77 mln zł, do USA – ok. 2,61 mln zł, do Niemiec – ok. 2,2 mln zł, do Kazachstanu – ok. 1,75 mln zł, do Brazylii – ok. 600 tys. zł i do Australii – ok. 443 tys. zł” – czytamy.

Podkreślono też, że senacka pomoc została przeznaczona na liczne interesujące i pożyteczne projekty.

„W dziedzinie edukacji Fundacja Wolność i Demokracja będzie kontynuować projekt >>Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech<<. Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych opracuje podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi IV edycję obozów integracyjno-edukacyjnych z językiem polskim >>Polska z plecakiem<<„ – podkreśla Senat.

Ponadto, jak czytamy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizuje „Lato z Polską – pobyty integracyjno-edukacyjne”. Caritas Polska przygotuje „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie „Nauczyciel Plus”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie opracuje „Program stypendialny Plus – Aktywny Student”.

Dodano, że w dziedzinie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej będzie prowadzić prace konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim w Brzozdowicach na Ukrainie.

Z senackiego dokumentu wynika, że Fundacja Slawistyczna przygotuje XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Fundacja Kompania Kresowa wdroży projekt „Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gaugazji”. Polskie Towarzystwo Historyczne zajmie się Projektem realizacji muzeum „Liceum polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźni. Przestrzeń muzealna w Zamku”. Fundacja Ośrodka Karta będzie pracować nad projektem „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”.

Ponadto Senat podkreśla, że w celu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego będzie realizować dwa projekty wspierające działalność statutową Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce oraz projekt wsparcia finansowego działalności statutowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

„Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego wdroży projekt >>Polak Mały<< – tożsamość narodowa – kolonia zuchów. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi drugą edycję akcji >>Repatriacja krok po kroku<<„. Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód zorganizuje „Szkolenie liderskie dla kierownictwa organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu”.

PAP/RIRM

drukuj