fot. PAP/Tomasz Gzell

Min. G. Piontkowski: W cztery lata subwencja oświatowa wzrosła o 6,5 mld zł

Dostrzegamy wzrost kosztów związanych z prowadzeniem zadań oświatowych, dlatego w ciągu czterech lat subwencja została zwiększona o 6,5 mld zł, to wzrost o ponad 16 proc. – powiedział w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Szef MEN na czwartkowej konferencji prasowej mówił o finansowaniu oświaty w Polsce.

Zaznaczył, że subwencja z budżetu państwa nie jest jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Dodał, że koszty powinny też być pokrywane z dochodów własnych samorządów.

„Zgodnie z polskim prawem te zdania powinny być finansowane z dochodów łącznych samorządów. Na te dochody oprócz subwencji i dotacji składają się także dochody własne, w tym udział w podatkach publicznych, takich jak PIT czy CIT” – powiedział Grzegorz Piontkowski.

Minister przyznał, że resort dostrzega wzrost kosztów związanych z prowadzeniem zadań oświatowych, dlatego – jak przekonywał – w ciągu kilku lat subwencja oświatowa została zwiększona.

„Jeszcze w 2015 r. było to nieco ponad 40 mld. W ciągu czterech lat mamy wzrost o 6,5 mld zł. Jest to łącznie ponad 16 proc. więcej niż jeszcze kilka lat temu” – wskazał szef resortu.

Dodał, że w ostatnich latach wzrosły także dochody własne samorządów. Wskazał, że jest to spowodowane m.in. udziałami w podatkach PIT i CIT. „Dzięki rozwojowi gospodarczemu w naszym kraju, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego mamy wyraźnie do czynienia ze wzrostem dochodów z podatku od osób fizycznych oraz od osób prawnych. To oczywiście przekłada się na budżet państwa, ale także budżety samorządów” – powiedział Grzegorz Piontkowski.

„W jednym i w drugim wypadku w ciągu kilku lat łączne dochody z tych dwóch podatków dla samorządów wzrosły o kilkanaście procent” – dodał minister edukacji.

Szef MEN zwrócił jednocześnie uwagę, że wydatki oświatowe w budżecie samorządów stanowią coraz mniejszy udział.

Minister przypomniał, że samorządy mogły składać wnioski o wsparcie związane z reformą edukacji.

„W 2017 r. Warszawa otrzymała ponad 76 proc. środków, o które wnioskowała. Poznań w 2018 r. otrzymał 88 proc. wnioskowanej kwoty. Łódź w 2019 r. otrzymała 89 proc. wnioskowanych środków” – podkreślił Grzegorz Piontkowski.

W ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Leszek Skiba i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformowali, że w subwencji oświatowej będzie dodatkowy miliard złotych na podwyżki dla nauczycieli. Jak podkreślono, oznacza to od 1 stycznia tego roku wzrost subwencji oświatowej o 3,8 mld zł.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2019 r., który wynika ze zwiększenia kwoty subwencji, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Na wtorkowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowano go negatywnie.

Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm i podpisaną 4 lipca przez prezydenta nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. To druga podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w tym roku – o 5 proc. wynagrodzenie wzrosło od stycznia.

Projekt nowelizacji obowiązującego od stycznia tego roku rozporządzenia z sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych na początku lipca.

Od 1 września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów – przypomniał w poniedziałek minister edukacji. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od września o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego – o 285 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego – o 334 zł brutto.

PAP/RIRM

drukuj