fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

Min. M. Maląg: 4,5 mld zł zabezpieczono na wypłatę świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W czasie pandemii rząd nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. W tym roku na wsparcie dla tej grupy osób trafi prawie 10 mld zł. Środki będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że 4,5 mld zł zabezpieczono na wypłatę świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Szefowa resortu mówiła także o programach realizowanych przez ministerstwa, w tym rodziny. Wśród nich jest m.in. program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze czy centra opiekuńczo-mieszkalne.

Dwa programy są już na etapie rozstrzygnięć. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na opiekę wytchnieniową. Był to program, który został zapoczątkowany wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób niepełnosprawnych. Ten program, to rozstrzygnięcie, które zostało dokonane jest na kwotę ponad 28 mln zł. Środki zostały przekazane do samorządów, z wnioskami wystąpiło 359 powiatów i gmin czyli więcej niż w roku ubiegłym. Cieszymy się, że ten program ma tak duże zainteresowanie – mówiła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Marlena Maląg dodała, że istotnym zdaniem są także usługi opiekuńcze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia oraz dzieci do 16 roku życia. 25 mln zł na ten cel trafi do 235 gmin.

Szefowa resortu rodziny przypomniała także, że w ustawach dotyczących pomocy przedsiębiorcom znalazły się zapisy o dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

RIRM

drukuj