Wólka Kosowska: zatrzymano podrobione artykuły za ok. 12 mln złotych

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego kontynuują działania prewencyjno-kontrolne na terenie bazarów Wólki Kosowskiej. Wynikiem ich ostatnich działań jest zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o szacunkowej wartości ok. 12 000 000 zł., wszczęcie 14 spraw karnych oraz zatrzymanie 4 osób (trzech obywateli Pakistanu oraz jednego obywatela Indii), w tym jednej posługującej się sfałszowanym paszportem.

W ostatniej nocnej akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli artykuły z podrobionymi, zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi. Były one oferowane do sprzedaży na sześćdziesięciu skontrolowanych stoiskach.

Kontrola celno-skarbowa objęła także samochody, w których znajdował się towar bez wymaganych  dokumentów potwierdzających legalność jego pochodzenia.

„Działania na terenie krajowych bazarów i targowisk są prowadzone systematycznie i będą kontynuowane, ponieważ istotnie ograniczają bezkarne wprowadzanie nielegalnych, wadliwych, często  szkodliwych dla zdrowia produktów. Jesteśmy przekonani, że tego typu działania są jednym z ważniejszych narzędzi ograniczających szarą strefę, co w efekcie działa na korzyść uczciwych przedsiębiorców” – powiedział Marcin Kopczyk, Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. zwalczania szarej strefy na krajowych targowiskach i bazarach.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie/RIRM

drukuj