By Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55321071

Rzecznik MGMiŻŚ: Turyści mogą korzystać ze szlaków wodnych; porty pozostają zamknięte

Turyści mogą korzystać ze szlaków wodnych, ale mariny są na razie zamknięte. Decyzja o ich otwarciu może zapaść przy okazji następnego etapu odmrażania gospodarki – mówi rzecznik resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Michał Kania.

Wszystkie duże porty śródlądowe w Polsce są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Rzecznik MGMiŻŚ wskazał, że decyzja o ich otwarciu być może zapadnie przy okazji następnego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. Zastrzegł jednak, że nie jest to jeszcze przesądzone i będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej.

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o ograniczeniu prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, mariny jachtowe nie mogą funkcjonować, gdyż prowadzą działalność (…), która może powodować grupowanie się większej liczby osób” – powiedział Michał Kania.

Dodał, że „sama rekreacja wodna, czyli korzystanie z wszelkiego rodzaju jednostek wodnych, pływanie po jeziorach jest dozwolone” przy zachowaniu przez użytkowników wód zasad bezpieczeństwa.

W związku z tym łodzie, które zimowały w portach, mogą być wodowane i przygotowywane do sezonu, pod warunkiem, że władze mariny, a także załogi jachtów będą przestrzegały zasad określonych w zarządzeniu Ministra Zdrowia.

„Port może jednak odmówić wykonania prac przy łodzi, jeśli będzie to narażało zdrowie personelu i żeglarzy” – podkreślił Michał Kania.

Wyjaśnił, że w praktyce wszystko zależy od organizacji pracy w porcie.

„Jeśli w porcie zgromadzi się zbyt wiele osób, to stanowi zagrożenie epidemiologiczne, więc policja będzie mogła reagować i wystawiać mandaty tym, którzy nie przestrzegają restrykcji” – zaznaczył.

Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel powiedział, że drogi wodne w Polsce były otwarte przez cały czas dla żeglugi mimo pandemii, podobnie jak autostrady czy szosy.

„Można się było po nich przemieszczać do pracy, do sklepów” – mówił.

Obecnie można z nich korzystać również w celach turystycznych. Warunkiem korzystania ze szlaków żeglugowych jest jednak ścisłe przestrzeganie zarządzenie Ministra Zdrowia dot. dystansu społecznego i zasad sanitarnych – podkreślił. Chodzi o noszenie maseczek i zachowanie dystansu między użytkownikami.

„Po szlakach wodnych poruszamy się na takich samych zasadach, jak po drogach publicznych czy ścieżkach rowerowych” – wskazał.

Drogi wodne wraz ze znakami nawigacyjnymi są gotowe dla żeglarzy od 1 maja. Wyjątkiem jest szlak rzeki Pisy, na którym zbyt niski poziom wody uniemożliwia żeglugę. Kieruzel życzył wszystkim żeglarzom „pomyślnych wiatrów i małej fali”.

PAP

drukuj