By Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55321071

MGMiŻŚ proponuje między innymi zwolnienia z obowiązku kwarantanny załóg statków żeglugi śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw w czasie epidemii koronawirusa proponuje m. in. zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny załóg statków żeglugi śródlądowej – poinformował resort.

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poinformował, że w celu zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw, a także ochrony sytuacji ekonomicznej pracowników i pracodawców sektora transportu żeglugi śródlądowej, zwrócił się do właściwych organów państwowych o zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny załóg statków żeglugi śródlądowej, oraz umożliwienie takim statkom przekraczania granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze.

„Ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla branży żeglugowej, które mogą powstać w wyniku obecnej sytuacji, Ministerstwo zwróciło się do Związku Armatorów Polskich Śródlądowych z konsultacją propozycji rozwiązań do programu pomocowego dla polskich przewoźników śródlądowych. Konsultacje publiczne ze Związkiem są kolejnym krokiem w ramach działań podejmowanych dla potrzeb środowiska żeglugowego, które pozwolą zachować odpowiednią konkurencyjność branży w perspektywie długoterminowej” – czytamy w komunikacie.

Resort poinformował także, że armatorzy posiadający kredyty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej, w przypadku konieczności uzyskania informacji na temat swojej sytuacji kredytowej w związku z sytuacją epidemii koronawirusa, mogą kontaktować się z oddziałami Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Liczymy, że działania zaradcze podejmowane przez Rząd RP w ramach >>tarczy antykryzysowej<< pozwolą na zminimalizowanie potencjalnie negatywnych skutków dla przedsiębiorców i pracowników polskiego sektora transportu wodnego śródlądowego” – zaznaczyło MGMiŻŚ.

Dodało, że kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąca publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.

PAP

drukuj