By Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55321071

MGMiŻŚ zapowiada pomoc finansową dla rybaków rekreacyjnych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada pomoc finansową dla rybaków rekreacyjnych.  

Resort przygotował 20 mln zł na rekompensaty dla właścicieli jednostek w związku z obowiązującym od początku tego roku zakazem połowu dorsza.

Z powodu ograniczeń nałożonych przez Komisję Europejską i pandemię koronawirusa w trudnej sytuacji znalazła się cała branża rybacka.

Szczególnie dotknięci zostali rybacy rekreacyjni, którzy nie mogą liczyć na wsparcie z europejskiego funduszu morskiego i rybackiego.

Rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania wskazuje, że rekompensaty pomogą rybakom przetrwać trudny okres.

– Od początku tego roku prowadziliśmy rozmowy z KE, aby objąć pomocą ze środków europejskich również tę grupę rybaków, natomiast przygotowaliśmy też rozwiązania z budżetu państwa. To realizacja obietnicy pana ministra, że te 20 mln złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na wypłatę rekompensat dla właścicieli jednostek rekreacyjnych tak, aby mogli przetrwać zakaz połowu dorsza i epidemii – mówi Michał Kania.

Rzecznik resortu gospodarki morskiej zaznacza, że aktualnie trwa procedura legislacyjna, która umożliwi wypłatę środków dla rybaków zgodnie z prawem. Zgodnie z przewidywaniami resortu pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca.

RIRM

drukuj