Konstytucja 3 Maja w Szczecinie

Oryginał Konstytucji 3 Maja trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W związku z tym od 24 kwietnia do 4 maja mieszkańcy województwa będą mogli obejrzeć okolicznościową wystawę poświęconą pierwszej polskiej konstytucji.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wystawiono oryginał Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Z tej okazji wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski zorganizował wystawę, którą przygotowało Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie.

226 lat temu 3 maja pierwsza polska konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Jak mówił Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, ukształtowała ona tradycję prawną i ustrojową Rzeczypospolitej. Ta tradycja majowa była później bardzo żywa w całej Europie.

 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wielkim wyrazem nadziei na odbudowę, na wzmocnienie Królestwa Polskiego. Pomimo, że na 123 lata, niestety dzieje wymazały naszą podmiotowość, nasze państwo z historii, ta konstytucja była źródłem wiary w to, że państwo polskie może powstać na nowo, że Rzeczpospolita może na powrót stać się wolna, silna i niepodległa – mówił wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.

Na uroczystości otwarcia wystawy był obecny metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga, który zwrócił uwagę, że Konstytucja 3 Maja jest owocem mądrości wypływającej z doświadczenia narodu polskiego.

 – Konstytucja 3 Maja nie wyrosła znikąd. Ona wyrosła z wielu wieków doświadczenia poczucia mądrości i odpowiedzialności, z przeżywanie rozumnej polskiej wolności, ale też z pełnej swobody polskiego rozumowania – akcentował metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga.

Jak ważny i doceniony jest to dokument mówiła Anna Czajka, kierownik centralnego laboratorium konserwacji archiwalnej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

W 2015 r. konstytucja została wyróżniona, jako jedna z pierwszych obiektów w Unii Europejskiej znakiem dziedzictwa europejskiego. Znak dziedzictwa europejskiego jest bardzo ważnym, zaszczytnym wyróżnieniem, ponieważ wskazuje obiekty, miejsca, wydarzenia o znaczeniu symbolicznym dla Europy – podkreślała Anna Czajka.

Konstytucja 3 maja będzie eksponowana w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od 24 kwietnia do 4 maja w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj