MEN: Kwestia oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie celem wizyty w Wilnie

Kwestia oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie w świetle deklaracji podpisanej w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie przez ministrów edukacji Polski i Litwy będzie celem rozpoczynającej się w czwartek w Wilnie wizyty wiceszefa MEN Macieja Kopcia.

Wizyta wiceministra edukacji Kopcia na Litwie odbywa się w ramach prac zespołu monitorującego wdrażanie deklaracji – poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

„Deklarację w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej” podpisali w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i minister oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej Algirdas Monkevičius.

Jak podała Ostrowska, podczas dwudniowej wizyty na Litwie wiceminister Maciej Kopeć spotka się z przedstawicielami polskich środowisk oświatowych oraz litewską wiceminister oświaty, nauki i sportu Jolantą Urbanovič.

„Celem rozmów ze stroną litewską będzie kwestia oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie w świetle podpisanej w Warszawie deklaracji” – wskazała.

W drugim dniu wizyty na Litwie wiceminister Kopeć odwiedzi Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Spotka się również z dyrektorem Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W „Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej” strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Zgodnie z deklaracją, dokonana zostanie m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego, jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na uczelnie. Wzmacniana będzie współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się również zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Podczas spotkania w Warszawie ministrowie edukacji Polski i Litwy zapowiedzieli, że za kilka miesięcy w Wilnie przedstawią harmonogram działań.

PAP

drukuj