M. Błaszczak: Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze

Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w niedzielę w Lublinie, inaugurując kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dodał, że jej celem jest to, aby w 2019 r. do WP przystąpiło 10 tys. żołnierzy. 

„Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie wychodziło do kandydatów, żeby nie było to tak, że to kandydaci pukają do drzwi jednostek wojskowych i spotykają się tam, może nie tyle z jakąś barierą, ale z szeregiem pytań, dlaczego chcą przystąpić do Wojska Polskiego” – powiedział Mariusz Błaszczak.

Ma to zmienić ogólnopolska kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, która, jak podkreślił minister, będzie kampanią aktywną – specjalne mobilne zespoły rekrutacyjne, obecne m.in. w centrach handlowych, na rynkach czy w ośrodkach sportowych, będą zachęcać do wstąpienia do wojska i udzielać informacji zainteresowanym.

„To nowoczesna kampania. To kampania, która wykorzystuje nowoczesne formy przekazu. To kampania, której zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby w przyszłym roku do Wojska Polskiego przystąpiło 10 tys. żołnierzy” – powiedział minister Błaszczak.

Jak tłumaczył, do Wojska Polskiego warto przystąpić m.in. ze względu na poczucie służby wobec ojczyzny, prestiż munduru, czy możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, także tych zagranicznych, wynikających z obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

„Wojsko Polskie pamięta o swoich żołnierzach. Polska pamięta o swoich żołnierzach, w związku z tym wsparcie dla rodzin żołnierzy, możliwości doskonalenia swoich umiejętności, zdobywanie wykształcenia w Wojsku Polskim. To wszystko stoi otworem przed młodymi ludźmi. Czekamy na was” – zachęcał Mariusz Błaszczak.

Minister powiedział, że chce, aby ci, którzy wstępują do WP, w pierwszej kolejności przystępowali do nowej 18 Dywizji Zmechanizowanej, która będzie zlokalizowana na wschód od Wisły.

Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. Jarosław Gromadziński powiedział, że kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wpisuje się proces formownia tej jednostki, która swoje dowództwo ma w Siedlcach, ale „odpowiedzialność terytorialna tej dywizji jest od Siedlec aż po Bieszczady”.

„Przede wszystkim chcemy rozwinąć te jednostki, które już dzisiaj istnieją we wschodniej części Polski do takich stanów, aby gwarantowały wysoką gotowość bojową, ale również przed nami wyzwanie formowania nowych jednostek i one właśnie czekają na wszystkich chętnych, którzy chcą założyć mundur, którzy chcą służyć ojczyźnie” – powiedział gen. Gromadziński.

W uroczystości uczestniczył kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Lublina, poseł PiS Sylwester Tułajew. Minister Błaszczak powiedział, że ma dla niego i dla mieszkańców dobrą wiadomość.

„Jednym z miejsc, w którym będą się znajdowały oddziały 18 dywizji – dowództwo nowej brygady, która będzie stanowiła część 18 dywizji, będzie w Lublinie. Lublin zasługuje na to żeby były tu silne oddziały Wojska Polskiego” – podkreślił minister.

Wyraził pogląd, że rząd PO-PSL „rozbrajał Polskę”, natomiast rząd PiS „wzmacnia zdolności obronne Polski”, stąd decyzja o utworzeniu nowej dywizji.

Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowana będzie w formule tzw. tygodni rekrutacyjnych, organizowanych w całej Polsce. Mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych, będą odwiedzać miejsca, gdzie gromadzą się ludzie np. centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie, centra rozrywki, urzędy.

Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości, warunki, procedury wstąpienia do wojska i perspektywy rozwoju, a obecni w zespołach mobilnych żołnierze będą mówić o własnych doświadczeniach, o służbie wojskowej, o miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Zainteresowani otrzymają szczegółowe informacje, foldery i ulotki.

Harmonogram i miejsca dyżurowania mobilnych zespołów rekrutacyjnych w poszczególnych województwach jest zamieszczony na stronie internetowej MON, w zakładce „Zostań żołnierzem”.

Niedzielnej inauguracji towarzyszył piknik błoniach Zamku Lubelskiego, podczas którego prezentowany był sprzęt, który jest aktualnie na wyposażeniu armii m.in. czołg „Leopard” i wóz opancerzony „Rosomak”. Minister zwiedził prezentowane stanowiska, spotkał się też m.in. z dyrekcją i uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, od których otrzymał maskotkę Niedźwiedzia Wojtka.

Dyrektor szkoły Edyta Chudoba powiedziała, że szkole tej jest 18 klas mundurowych, w tym 10 wojskowych, do których uczęszcza prawie 300 uczniów. Młodzież z klas wojskowych ma dodatkowe lekcje z edukacji wojskowej, raz w miesiącu zajęcia jednostce wojskowej, a raz w semestrze wyjeżdżają na obozy lub biwaki wojskowe.

„40 uczniów z klas wojskowych to są już żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej” – zaznaczyła Edyta Chudoba.

Po uroczystości w Lublinie minister obrony narodowej udał się do Zamościa, gdzie weźmie udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy – ochotników 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Przysięgę – na sztandar 9. Pułku Piechoty Legionów AK – złoży w Zamościu na Rynku Wielkim 66 ochotników. Będzie to piętnasta przysięga w historii brygady, w tym trzecia w Zamościu. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą blisko trzy tysiące żołnierzy.

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

„Lubelska Brygady Obrony Terytorialnej osiągnęła zdolność do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym zakresie, w ramach projektu >>Parasol<<, rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie” – poinformował oficer prasowy brygady kpt. Damian Stanula.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych – rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych, a w czasie wojny wspieranie wojsk operacyjnych w strefie bezpośrednich działań bojowych. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych, współdziałanie, wspieranie i uzupełnianie działania innych służb ratowniczych.

PAP/RIRM

drukuj